Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Utförsäljningar har inte bara drabbat skolan och de äldre. Apotek, järnväg, arbetsförmedling, sjukvård, post är bland annat drabbat, skriver insändarskribenten. Bild: Hannah McKay
Utförsäljningar har inte bara drabbat skolan och de äldre. Apotek, järnväg, arbetsförmedling, sjukvård, post är bland annat drabbat, skriver insändarskribenten. Bild: Hannah McKay

Gör om gör bättre!

Tankar under pandemin.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

På 90-talet försämrades mycket i det svenska samhället.Två reformer, som var rätt tänkta, kommunaliseringen av skolan och ädelreformen, blev för många sänken av välfärd. att De ville berika skolan med ny pedagogik och gamla beprövade metoder. Aldrig anade de, att nyliberala krafter skulle ge outnyttjade skolpengar till börsföretag. Gör om och gör bättre!

Redan på landslagarnas tid hade släkten skyldighet sörja för anförvanter. Under storhetstiden blev rotesystemet vanligt och undantaget regel. På 1800-talet kom fattigvårdslag och fattigstugor byggdes. Folkpensionen skulle ersätta fattigvården. Ädelreformen klubbades 1992. Kommunen har ansvar för vård och omsorg. Socialförvaltningen ska bedöma om läkarvård och landstingshjälp är nödvändig med kommunala pengar. Den pågående pandemin visar vilka brister och risker delat ansvar innebär. Gör om och gör bättre !

Konsumtionens mantra har blivit valfrihet. Utförsäljningar har inte bara drabbat skolan och de äldre. Apotek, järnväg, arbetsförmedling, sjukvård, post är bland annat drabbat. Individualismen har ersatt solidariteten. De fattiga och sjuka, de arbetslösa och gamla söker frihet från plågor och nöd, de har ingen valfrihet. Gör om och gör bättre!

Orsaken till att 90-talets reformer blev kontraproduktiva var finanskrisen, som började med tidigare avregleringar, vilka drabbade banker, bostäder, valutan och hela svenska ekonomin. Krisen hävdes genom åtstramningar, som drabbade den kommunala verksamheten. Den slog hårt mot barn och ungdom, mot äldre och sjuka. Kommuner med hög skattekraft märker aldrig av kriser som avfolkningsorter och bygder med låg skattekraft och sysselsättning gjorde. Sådana skillnader kan inte jämkas bort med statsbidrag. Kommun - och regionindelning samt statens styrning och ansvar måste ses över. Gör om och gör bättre! Idag saknas tydligt och resolut ledarskap med personligt ansvar i regering. Det fattas också på många håll i skola, vård och omsorg. Gör om och gör bättre även här!

Alf Hjertström