Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt HN
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Vad ska hända med spårområdet när tågen ska gå genom tunneln?
Vad ska hända med spårområdet när tågen ska gå genom tunneln?

Gör ingen genomfartsväg på spårområdet

Skulle skapa en barriär av ständigt passerande bilar.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Apropå

artikeln "Här är politikernas planer för järnvägsspåret"

Åsikter om spårområdet i centrum framfördes i HN, bland annat en ”körväg” för genomfartstrafik. Men som vanlig Varbergsbo och närboende frågar jag mig (och många med mig): behövs verkligen en genomfartsväg genom centrum när kommunen i andra fall gör allt för att hindra biltrafik? Västra Vallgatan blir ju kvar, om än i bilminskat skick sedan ett par år. Trafiken flöt utmärkt när denna gata nyligen var avstängd.

Genomfartstrafik på nuvarande spårområde skulle skapa en barriär av ständigt passerande bilar. Den skulle stoppa upp alla gående och cyklande till och från det viktiga turist- och rekreationsområdet, och även biltrafiken när bilarna måste släppa över ett stort antal gående som samlat sig i väntan på grönt ljus.

Det skulle också bli en kraftig försämring av boendemiljön grannar till spåret. Det skulle kräva omfattande tilläggsarbete med en hög men samtidigt icke förfulande bullervall: tågen går med uppehåll emellan, men bilar passerar med ett ständigt brus.

En lösning om en ”körväg” ändå skulle trumfas igenom skulle vara att dra den vägen/gatan i ett tråg. Då skulle man undvika en barriär, cykeltrafiken till och från fästnings- och societetsområdet skulle kunna ske på breda broar i nuvarande gatuplan, och man skulle slippa bygga en bullervall. Genomfartstrafik bör ledas via Västkustvägen. Anknytning till centrum fås via små matarvägar i ost-västlig riktning.

Även om det är tre år kvar, är det viktigt att planerarna redan nu funderar på detta och ser vad de kan göra i stort i hela området Lassabacka-Apelviken för att lösa genomfartstrafiken utan att behöva dra den genom Varbergs hjärta.

Är inte det allra bästa att ha en vision av ett centrum med ett bilminimalt fästnings- och societetsområde som är lättillgängligt och trevligt för gående och cyklande? Man kan spinna vidare och tänka sig att detta stråk kunde förses med en allé som kompensation för all förtätning. Och kanske ett vattendrag längsmed. Och att sedan genomföra just den här visionen.

Henrik Karlsson