Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Gustav Fridolin har varit handlingskraftig i frågan om varje barns rätt till stöd, anser insändarskribenten. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Fridolin sviker inte barnen

Alla elever ska få en ärlig chans i skolan.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Svar

på "Fridolin sviker elever med funktionsnedsättning" (16/4).

Skola. I en debattartikel i HN lyfter några Liberaler vikten av att förbättra situationen för människor med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Det är oerhört viktigt och bra. Jag hade varit glad om ni drivit frågan mer. Men att påstå att Gustav Fridolin sviker dessa barn kunde ju inte vara mer fel! Var hamnar Jan Björklund i en jämförelse?

Den rödgröna regeringen tar den växande ojämlikheten i skolsystemet på största allvar och har brutit med nedskärningarna som de borgerliga partierna genomförde. Vi har anställt fler lärare och specialpedagoger, stärkt elevhälsa, satsat på bemannade skolbibliotek och mindre fritidsgrupper. För att skolan ska bli bättre på att möta elever med funktionsvariationer har vi också ändrat kraven för speciallärar- och specialpedagogexamen. Enligt de nya examensmålen ska studenterna på utbildningarna ha kunskap om neuropsykiatriska funktionsvariationer och de ska kunna tillämpa kunskaperna i olika lärmiljöer.

Regeringen har även genomfört en unik förstärkning av den statliga finansieringen av skolan. Alla får mer, men de som behöver mest får också mest.

En annan viktig reform är läsa-skriva-räkna-garantin från förskoleklass. Förslaget innebär en stärkt rättighet för alla elever att få de stödinsatser de har behov av tidigt i sin skolgång. Vikten av tidiga insatser för att stärka alla elevers förmåga att tillgodogöra sig undervisningen i skolan kan inte nog betonas. Det kan aldrig accepteras att rätten till stöd ska vara villkorat av vilken skola du går i eller hur engagerade föräldrar du har.

När delar av oppositionen och några remissinstanser uttryckte farhågor kring framförallt ökad administrativ börda för lärarna, så lyssnade regeringen och justerade delar av förslaget. Gustav Fridolin har satt barnens rätt till stöd före politisk prestige och agerat ansvarsfullt.

Nyligen publicerade tunga röster från funktionsrättsrörelsen och elevrörelsen en debattartikel som ger tydligt stöd för det presenterade förslaget och som betonar vikten av att det nu blir verklighet. Läsa-skriva-räkna-garantin beskrivs som det efterlängtade verktyg som behövs för att säkerställa att elever med behov av stöd fångas upp tidigt och får det stöd som de behöver och har rätt till.

Miljöpartiet i regering och utbildningsminister Gustav Fridolin har visat i konkret handling att vi vägrar att ge upp om varje barns rätt till stöd i rätt tid. Alla elever ska få en ärlig chans i skolan.

Lokalt har vi dessutom i Miljöpartiet i Varberg drivit frågan genom att få med ett uppdrag till socialförvaltningen, kultur och fritidsförvaltningen samt Barn och utbildningsförvaltningen att kartlägga hur stödet till unga med NPF fungerar och hur det kan bli bättre. Uppdraget är just redovisat och visar att det finns mycket att förbättra. Ett viktigt steg i rätt riktning är just att se problemet och vara överens om att det finns.

Även i den regionala verksamheten har Miljöpartiet drivit på mest för en ökad förståelse för denna grupp. Som ordförande i Varbergsnämnden träffar jag många människor med erfarenhet av NPF-problematik. Vid ett tillfälle blev jag inbjuden, av nätverket Barn i behov, till ett riksdagsseminarie i dessa viktiga frågor. Talande var att Gustav Fridolin var inbjuden som talare medan Jan Björklund passerade lokalen i en trappa och såg frågande ut.

Stefan Edlund (MP)

gruppledare för Miljöpartiet de gröna i Varberg och Halland