Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Flera energislag kan ersätta kärnkraften

Glöm inte den energikälla som redan nu är störst.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Bioenergi är ett av energislagen som kan ersätta kärnkraft, enligt insändarskribenten. Bild: Johnny Samuelsson

Svar

på "Några hårda siffror om förnybart"

Kärnkraften kan inte ersättas av vindkraft eller solenergi hävdar några privatpersoner samt lokala företrädare för M, L och SD på insändarsidan i HN. Christopher Enckell exemplifierar (11/9) med att det behövs 6 300 vindkraftverk alternativt 230 kvadratkilometer solceller för att ersätta Ringhals. Detta är sant men sanningen har också här sina modifikationer. Det finns inte någon företrädare för förnybart som menar att vi fullt ut ska ersätta kärnkraften med solenergi eller vind. Man glömmer medvetet eller omedvetet bort den energikälla som redan nu är (totalt sett) störst; bioenergi. Argumentet ”skogen kan inte (heller) ersätta kärnkraften” lär komma som, om inte ett brev på posten, så som en insändare i HN. Den sanningen har samma modifikation som sanningen ovan. Det är inte meningen att något enskilt kraftslag ensamt fullt ut ska ersätta kärnkraften. Bioenergi kan i framtiden, och i viss mån redan nu, vara annat än traditionell skogsråvara. En satsning på kraftvärme (där man får både fjärrvärme och el) från bioenergi har fördelen att inverka årstidsutjämnande på effektbalans så väl som på elpris. Moderna kraftvärmeanläggningar kan placeras i närheten av större städer, vilket minskar kraven på kraftöverföring.

Bioenergi har vidare fördelen att kunna leverera även då inte solen skiner eller vinden blåser. Kärnkraftens fördelar, yt- och material-effektivitet/kWh, uppväger knappast nackdelarna med olycksrisker och avfallsproblematik. Enckell hävdar att en japansk undersökning överdriver konsekvensen av Fukushimaolyckan 2000 ggr då den visade att man eventuellt behöver gjuta in ett område motsvarande två Stockholm i betong. Enckell menar att det endast behövs en ingjutning av storleksordningen kvarteret Bacchus i Falkenberg. Sanningen kan i detta fall mycket väl ha modifikationen att det inte behövs någon ingjutning alls. Ska en försäkringspremie för ny kärnkraft baseras på betongingjutning av två Stockholm, ett Bacchus i Falkenberg eller ingen ingjutning alls?

Tommy Nilsson