Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Mammografi, datortomografi och andra liknande undersökningar ska alla utföras av personal med rätt kompetens, skriver debattörerna. Bild: Christine Olsson/TT
Mammografi, datortomografi och andra liknande undersökningar ska alla utföras av personal med rätt kompetens, skriver debattörerna. Bild: Christine Olsson/TT

Fler röntgensjuksköterskor behövs för rätt diagnoser i tid i Region Halland

Röntgensjuksköterskor är ett av naven i slutenvården och yrket måste synliggöras än mer, skriver Madelene Meramveliotaki och Margot Kamruddin från Vårdförbundet.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Allt fler diagnoser ställs med hjälp av olika sorters bilddiagnostik. Samtidigt har samtliga regioner brist på legitimerade röntgensjuksköterskor som ska utföra undersökningarna. Det gör att patienter kan få vänta på rätt diagnos och behandling. Nu måste arbetsgivarna i alla regioner arbeta aktivt för att behålla och locka fler till yrket.

Den 8 november var det yrkesdagen för röntgensjuksköterskor. En egen treårig utbildning som ger legitimation att utföra bilddiagnostiska undersökningar på korrekt sätt. Kanske vårt allra viktigaste verktyg för att fastställa rätt diagnos för patienten.

Som ett led i utvecklingen att sätta rätt diagnoser i tid och på så vis minska lidande både för patient och samhälle så har antalet undersökningar ökat. Men antalet utbildade röntgensjuksköterskor ökar inte alls i samma takt som det behövs för att möta det behovet och utvecklingen av sjukvården. Samtidigt som en del av röntgensjuksköterskorna närmar sig pension riskerar dagens utbildningstakt att inte kunna kompensera för både ökad efterfrågan på kompetens och pensionsavgångar.

Socialstyrelsens senaste statistik visar att landets samtliga 21 regioner har brist på röntgensjuksköterskor Här i region Halland arbetar 33 röntgensjuksköterskor per 100 000 invånare, både offentlig och privat regi medräknad. Det är otillräckligt.

Mammografi, datortomografi och andra liknande undersökningar ska alla utföras av personal med rätt kompetens. Röntgensjuksköterskor är ett av naven i slutenvården och yrket måste synliggöras än mer. Fler ska känna till och vilja utbilda sig till detta yrke som garanterat ger jobb. Fler som påbörjar sin utbildning ska slutföra den och få sin examen. Ett sätt att öka attraktiviteten i yrket för att få fler utbildade röntgensjuksköterskor är att införa en nationell lagstadgad och reglerad specialistutbildning för röntgensjuksköterskor. Det skapar en karriärväg och möter behovet av kompetens för mer avancerade arbetsuppgifter.

Vårdförbundet har därför följande förslag:

• Regioner och privata vårdföretag måste säkerställa goda och säkra arbetsvillkor för att både behålla och locka fler till yrket. Röntgensjuksköterskorna är för få idag och har för dålig löneutveckling.

• Inför en nationellt reglerad och lagstadgad specialistutbildning för röntgensjuksköterskor. I takt med att vården utvecklas behöver personalens kompetenser utvecklas.

• Låt röntgensjuksköterskorna ta en nyckelroll inom digitalisering, mobilisering och teknikutveckling, för att bidra till att vården moderniseras och flyttar närmare individen. Vi har unik kompetens om avancerad medicinsk teknik och digitalisering, och om hur det kan gynna både den nära vården och den högspecialiserade vården.

Röntgensjuksköterska är ett fantastiskt yrke men vi behöver bli fler! Fler behöver få upp ögonen för detta viktiga yrke – både genom att informera om utbildningen men också värdesätta vår yrkesgrupp genom god bemanning och arbetsmiljö.

Madelene Meramveliotaki

legitimerad röntgensjuksköterska

vice ordförande i Vårdförbundet

Margot Kamruddin

avdelningsordförande Vårdförbundet avd. Halland

Antal röntgensjuksköterskor per län
Hälso- och sjukvårdspersonal per 100 000, Röntgensjuksköterska, Offentlig och privat regi, Alla sysselsatta, Alla näringsgrenar, 2021
Område RöntgenSSK SpecSSK Radiologi Totalt
Västerbottens län 54 16 70
Örebro län 43 19 62
Norrbottens län 46 14 60
Jönköpings län 36 19 55
Uppsala län 36 13 49
Kronobergs län 24 18 42
Riket 27 13 40
Stockholms län 28 12 40
Blekinge län 18 22 40
Skåne län 27 13 40
Värmlands län 29 9 38
Jämtlands län 26 11 37
Södermanlands län 19 15 34
Västra Götalands län 23 11 34
Västmanlands län 24 10 34
Gävleborgs län 24 10 34
Hallands län 19 14 33
Östergötlands län 19 12 31
Dalarnas län 17 14 31
Kalmar län 17 13 30
Västernorrlands län 18 11 29
Gotlands län 18 5 23
Socialstyrelsens statistikdatabas 2023-10-25