Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Socialdemokraterna vill att kommunen ökar takten i framtagande av detaljplaner och prioriterar byggplaner med hyresrätter som har lägre hyror, skriver insändarskribenterna. Bild: Hasse Holmberg / TT
Socialdemokraterna vill att kommunen ökar takten i framtagande av detaljplaner och prioriterar byggplaner med hyresrätter som har lägre hyror, skriver insändarskribenterna. Bild: Hasse Holmberg / TT

Fler hyresrätter med lägre hyror behövs i Varberg!

Bostad är en bristvara och det är fullständigt oacceptabelt, skriver Jeanette Qvist (S), Kent Norberg (S) och Katarina Eiderbrant (S).

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

En egen bostad innebär trygghet och är en viktig del av välfärden. Men att som ung kunna flytta hemifrån till en egen bostad, att finna en bostad vid en separation eller annars kunna välja ett annat boende när livets förutsättningar ändras, är inte en självklarhet idag.

Bostad är en bristvara och det är fullständigt oacceptabelt. Den generella bostadsbristen gör det allt svårare för hushåll med lägre inkomster samt utsatta grupper att komma in på bostadsmarknaden. Tillgången till bostad är också en viktig del för att människor ska kunna ta jobb i kommunen och stärka behovet av ökad bemanning inom många olika områden, inte minst inom äldreomsorgen. I Varberg behöver vi fler hyresrätter till en kostnad som är rimlig. Vi behöver också fler kommunala tomter för möjligheten att bygga en villa och fler bostäder för människor som har en besvärlig social eller ekonomisk situation.

Kommunen klarar inte behovet på ca 500 nya bostäder per år utan når upp till ett snitt på 350. Socialdemokraterna vill att kommunen ökar takten i framtagande av detaljplaner och prioriterar byggplaner med hyresrätter som har lägre hyror. Vi vill också att kommunen köper mer mark som vi kan bygga bostäder på. Då processerna från idé till färdigt hus tar många år måste planeringen börja tidigt och öka i tempo.

Med den borgerliga statsbudgeten försvann investeringsstödet. Det vill S återinföra. Med investeringsstöd blir en lägenhet på nya Brunnsberg ca 1 000-1 500 kronor billigare i månaden. Det spelar stor roll! Intresset har varit stort bland länets byggaktörer och stödet har nyttjats av både allmännyttiga bostadsföretag, små och stora privata byggbolag.

För att vi ska få fler hyresrätter till rimliga hyror i kommunen spelar vårt kommunala bostadsbolag en viktig roll och har byggt mycket de senare åren. Ett kommunalt bostadsföretag agerar på den lokala bostadsmarknaden och är en långsiktig aktör som bygger och hyr ut bostäder till alla.

Fler bra bostäder behöver byggas i hela Varberg. Socialdemokraterna vill göra det med omsorg om vår kultur samtidigt som vi tar möjligheterna till utveckling. Ett blandat bostadsbestånd och olika boendeformer är viktigt för social hållbarhet. Vi ska motverka utanförskap och segregation. Det är så vi bygger en kommun för alla.

Jeanette Qvist (S)

Kommunalråd i opposition

Kent Norberg (S)

Vice ordförande i Varbergs Fastighets AB

Katarina Eiderbrant (S)

Vice ordförande i Varbergs Bostads AB