Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Henrik Montgomery/TT
Bild: Henrik Montgomery/TT

Fastighetsägarens ansvar att ta reda på var tomtgränserna går

Bygglovsnämnden svarar på kritik.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Svar

på ”Tyvärr Håkan, de gör inga fel

I en insändare (HN 25/12) skriver Kjell Svensson att ”kommunen inte lever upp till gällande lagstiftning”. Det är allvarlig kritik, som han dessvärre inte utvecklar eller förtydligar, men som hänför sig till hur bygglovsnämnden agerat i ett ärende rörande en fastighet i Olofsbo. Detta är bakgrunden:

Kjell Svenssons hustru beviljades i januari startbesked för ett så kallat Attefallshus. De ritningar som bygglovsavdelningen godkände visade att huset skulle ligga 4,5 meter från tomtgränsen mot det angränsande grönområdet. När huset stod klart visade det sig ligga cirka 35 centimeter för nära tomtgränsen. I en HN-artikel den 17 juli förklarade Svensson sig: ”Eftersom det inte finns några tydliga gränsmarkeringar utgick vi från befintlig häck, vilket visade sig vara olyckligt.”

Bygglovsnämnden är en myndighetsnämnd vars verksamhet regleras i en omfattande och detaljerad lagstiftning och rättspraxis. Ett Attefallshus måste ligga minst 4,5 meter från allmän platsmark, och nämnden förelade därför Svensson att flytta huset, vilket han nu också har gjort.

Det är fastighetsägarens ansvar att ta reda på var tomtgränserna går. Vill man, som i det här fallet, uppföra en byggnad precis så nära tomtgräns som bestämmelserna tillåter bör man i eget intresse förvissa sig om var gränsen går, förslagsvis genom att beställa en gränsvisning av Metria.

Yvonne Nilsson (S)

bygglovsnämndens ordförande