Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Falkenbergs hamn hanterar årligen över en halv miljon ton gods, vilket gör hamnen till en angelägenhet för näringslivet i hela Västsverige, skriver Stefan Tengvall, vd för Falkvarv, och Peter Sevholt, vd för Falkenbergs Terminal.
Falkenbergs hamn hanterar årligen över en halv miljon ton gods, vilket gör hamnen till en angelägenhet för näringslivet i hela Västsverige, skriver Stefan Tengvall, vd för Falkvarv, och Peter Sevholt, vd för Falkenbergs Terminal.

Falkenbergs planer hotar både näringslivet och klimatet

De föreslagna förändringarna av Falkenbergs hamn visar att kommunen prioriterar sjönära bostäder framför nationella klimatmål. Samtidigt hotas det regionala näringslivet och sjöfarten i hela Västsverige. Nu måste kommunen tänka om, skriver representanter för Falkenbergs hamn.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Just nu förbereds beslutsunderlag till kommunstyrelsen i Falkenberg som lägger ramarna för hur Falkenbergs stad ska utvecklas under det kommande halvseklet. I den vision som tidigare skickats ut på samråd har större delen av hamnområdet omvandlats till ett bostadsområde med kommersiell service. Förslaget innebär i praktiken en nedläggning av Falkenbergs hamn.

Kommunens förslag har mött massiv kritik från nationella myndigheter, branschorganisationer och stora företag, främst med fokus på tre frågor:

1. Sjöfarten

Kommunens förslag innebär en nedläggning av Falkvarv – ett av de få större reparationsvarv som finns i landet, och en förutsättning för sjöfarten längs Bohusläns- och Hallandskusten samt i västsvenska inlandet. Enligt Trafikverket, Färjerederiet och Svensk Sjöfart skulle nedläggningen innebära allvarliga konsekvenser för svensk sjöfart, västkustens färjetrafik och det svenska totalförsvaret. Samtidigt konstaterar Sjöfartsverket att förslaget allvarligt skadar det riksintresse hamnen representerar på ett sätt som myndigheten inte kan acceptera. Länsstyrelsen instämmer, och anger att deras största invändning kring planförslaget gäller hamnområdet.

2. Det regionala näringslivet

Falkenbergs hamn hanterar årligen över en halv miljon ton gods, vilket gör hamnen till en angelägenhet för näringslivet i hela Västsverige. Företagen i hamnklustret och stora regionala företag menar att kommunens planer hotar deras verksamhet i Falkenberg.

Samtidigt innebär förslaget en avveckling av Lantmännens anläggning i Falkenberg, som tar emot 50 procent av Hallands spannmålsvolym och är en förutsättning för cirka 400 lantbrukare i regionen.

3. Klimatet

Regeringens ambition är att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Det kräver en hållbar transportsektor, där utsläppen minskar med 70 procent till år 2030, och regeringen definierar sjöfart och fungerande hamnar som en nyckelfaktor.

Kommunstyrelsen har i stället uttalat att Falkenberg inte är avgörande för regeringens strategi: ”Det finns många andra hamnar i Sverige som har ett mycket större ansvar. Vi är ändå en ytterst liten del av omställningen.” (KSO Per Svensson i Hallands Nyheter 30/8 2021). Ett uttalande i stark kontrast till Infrastrukturministerns: ”Ska det här funka ska vi göra det ihop. Det är inte bara regeringen som levererar, det gör vi stor utsträckning, utan vi måste alla ta ett ansvar.” (Sjöfartstidningen 20/9 2021)

I grunden är det positivt att kommunen vill utveckla Falkenberg. Vi ser möjligheter att skapa en hamn där både jobb, företag och bostäder får plats, samtidigt som klimatmålen tillgodoses. Att exempelvis flytta viss verksamhet längre ut i den yttre hamnen är ett förslag som övervägts. Det skulle möjliggöra bostadsbyggande på båda sidor av Ätran. Det finns även förslag på alternativa dragningar av det viktiga järnvägsspåret till hamnen.

Nu uppmanar vi kommunen att klimatsäkra visionerna, beslutsfattandet och planprocessen. Falkenbergs hamn kan bli en plats med attraktiva bostäder och gröna transporter, där näringslivet utvecklas hållbart i stället för att läggas ner. Det skulle gynna klimatet, det västsvenska företagandet och inte minst falkenbergarna genom arbetstillfällen, skatteintäkter och en stolthet i ansvaret för det fossilfria välfärdslandet.

Stefan Tengvall

vd Falkvarv

Peter Sevholt

vd Falkenbergs Terminal