Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Falkenberg varvet falkvarv
Falkenberg varvet falkvarv

Falkenbergs Hamn är ett riksintresse

Vänsterpartiet Falkenberg kommer inte att medverka till beslut som hotar varvet och dess verksamhet, skriver Mikael Hallberg (V).

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Nya planer och förslag på nya användningsområden för Falkenbergs hamn samt södra och norra stranden längs Ätran har dykt upp då och då genom åren. Nu är det dags igen, med planer på bostadsbyggande som hotar befintlig verksamhet i området.

Vänsterpartiet Falkenberg har besökt och samtalat med ledningen för Falkvarv och Falkenbergs Terminal för att diskutera dessa framtidsplaner. Vi har också tagit del av de remissvar som inkommit på liggande förslag. Remissvaren har i många delar varit förödande för delöversiktsplanen. Vänsterpartiet håller med om mycket av den kritik som framkommit.

I hamnområdet finns en färdig infrastruktur med kajer och och industrispår som är nödvändiga för den omställning av transporter som vi måste göra i vårt land. Framtida godstransporter måste föras över från lastbilar till sjöfart och tåg – vilket blir mycket mer energieffektivt. Detta borde vara en självklarhet om vi ska uppnå de miljömål som regeringen antagit. Ett skäl som givits för att Falkenberg inte behöver sin hamn har varit att, det finns andra och större hamnar i vårt land. Då har man inte tagit hänsyn till att olika hamnar har specialiserat sig på olika slag av transportgods och lagerhållning – så även Falkenbergs Terminal. Här delar vi åsikter med Trafikverket, Färjerederiet och Svensk Sjöfart om att en nedläggning av hamnverksamheten och varvet allvarligt hotar svensk sjöfart, färjetrafiken på västkusten och det svenska totalförsvaret. Länsstyrelsen har liknande bedömningar i sitt remissvar.

Hamnen är ett riksintresse. Samma gäller för Falkvarv, ett av endast fyra större reparationsvarv som finns kvar i vårt land. Vi vet också att näringslivet i hela regionen använder hamnen. Vidare tillkommer hotet mot Lantmännens anläggning som är en förutsättning för många lantbrukare i regionen.

Verksamheten i hamnområdet ger också arbeten till människor. Arbeten och inkomster som hotas med en irriterande regelbundenhet varje mandatperiod, då det dyker upp olika planer på att bygga bostäder i området.

En konstruktiv diskussion kring en reviderad planläggning som inte hotar arbetstillfällen och nuvarande verksamheter deltar vi gärna i men Vänsterpartiet Falkenberg kommer inte att medverka till beslut som hotar varvet och dess verksamhet eller hamnverksamheten och den infrastruktur som finns där.

Mikael Hallberg (V)

Falkenberg