Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Om företagen hade upplevt att kommunen har en orättvis behandling så hade det med stor sannolikhet gett utslag i rankingen, inte bara i år utan i alla mätningar föregående år, skriver Per Svensson (S). Bild: Dick Gillberg
Om företagen hade upplevt att kommunen har en orättvis behandling så hade det med stor sannolikhet gett utslag i rankingen, inte bara i år utan i alla mätningar föregående år, skriver Per Svensson (S). Bild: Dick Gillberg

Falkenberg har Hallands bästa näringslivsklimat om man frågar företagarna

Markaffärer är komplexa frågor, men det är viktigt att våra invånare och våra företagare får den allsidiga information som de behöver för att kunna bilda sig en uppfattning om något är rättvist eller orättvist, skriver Per Svensson (S).

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Svar

på ledaren ”Orättvisa kan slå tillbaka i Falkenberg”

Hallands nyheter har i en nyhetsartikel och en ledartext beskrivit Falkenbergs kommuns hantering av en markaffär i Tröingeberg för något år sedan som orättvis och menar att vi i våra markaffärer behandlar företag olika. I dessa texter saknas viktiga uppgifter om varför mark värderas olika samt uppgifter om Ålyckans Fastigheter ekonomiska åtaganden kopplat till Tröingedal. Detta är uppgifter som vi delat med oss av till Hallands nyheter.

Mark värderas olika beroende på hur den är planlagd. Den mark som Holgerfastigheter äger är planlagd som allmän platsmark och ska användas för en gång- och cykelväg. Värdet på allmän platsmark utgår från nuvarande markanvändning, vilket här är jordbruksmark. Det ger ett lägre pris per kvadratmeter än om marken istället skulle vara planlagd för exempelvis bostadsändamål. Priset som kommunen har erbjudit utgår från marknadsvärdet för jordbruksmark.

En annan viktig men avgörande detalj som inte heller framgår är att Ålyckan Fastigheter delfinansierar detaljplanen för Tröingedal. Deras mark är planlagd för bostadsändamål, vilket ger ett högre värde på marken. Ålyckan Fastigheter delbekostar dessutom utbyggnad av allmän platsmark, grönytor och gator med mera. Det är uppgifter som inte framgår i nyhetsartikeln (4/11) eller i ledartexten som publicerades samma dag men som är avgörande faktorer som avgör värdet på mark och som i slutändan gör att summorna ser olika ut.

Markaffärer är komplexa frågor, men det är viktigt att våra invånare och våra företagare får den allsidiga information som de behöver för att kunna bilda sig en uppfattning om något är rättvist eller orättvist. Uppgifterna som jag nämnt ovan kan kanske upplevas som små detaljer i ärendet, men de är helt avgörande om man vill få en korrekt bild av hur kommunen har jobbat och jobbar i mark- och exploateringsfrågor men också hur mark värderas.

Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet är en av flera mätningar som genomförs tillsammans med många företag i vår kommun. Det är företagarnas möjlighet att ge kommunen betyg i hur de upplever vår service, information, kommunikation och dialog med mera. Det lokala näringslivets samlade bedömning är att Falkenberg har ett bra företagsklimat där vi placerat oss på en hög nationell nivå och bäst i Halland sex år i rad. Det är ett gediget och engagerat arbete som många av våra medarbetare gör och vi jobbar tillsammans med kommunens företag för att vi värnar om och vill se en positiv utveckling i Falkenberg.

Om företagen hade upplevt att kommunen har en orättvis behandling så hade det med stor sannolikhet gett utslag i rankingen, inte bara i år utan i alla mätningar föregående år. Jag upplever att vi har en god relation med näringslivet i Falkenberg och det är en relation som ska vårdas och hela tiden förbättras. Det är ett ständigt pågående arbete som våra engagerade medarbetare jobbar med varje dag. Falkenberg vill bli Västsveriges (och därmed landets?) bästa näringslivskommun och det arbetar alla politiker och all personal med varje dag i god dialog med företagarna själva.

Falkenbergs kommun är helt beroende av sitt näringsliv. Det är där jobben skapas och det är genom ett livskraftigt näringsliv som vi kan bedriva en god välfärd. Det är därför vi som kommun har målet om att vi ska ha Västsveriges starkaste näringsliv.

Per Svensson (S)

kommunstyrelsens ordförande

Svar

från HN:s redaktion:

HN:s granskning om avtalshärvan i Falkenberg avslöjar en uppgörelse mellan kommunen och företaget Ålyckan Fastigheter med syfte att lösa en konflikt i den nya stadsdelen Tröingedal.

Nyhetsartikeln som Per Svensson hänvisar till är en uppföljning på granskningen, där vi backar bandet till en tid före slutförandet av detaljplanen i Tröingedal. Per Svensson väljer i sin insändare att flytta fokus till det som hände senare, och där har han rätt i att markerna i dag är olika mycket värda och att aktörerna har helt olika åtaganden kopplat till planen. Men artikeln handlar om inledningen av ärendena. Båda fastigheterna bestod av jordbruksmark och ägarna hade rätt att överklaga detaljplanen, vilket de också hotade att göra. Att Ålyckan är med och delfinansierar är därmed inte relevant för nyhetsartikelns huvudfråga: Varför var det så viktigt att lösa konflikten med Ålyckan Fastigheter på ett sätt som gjorde dem nöjda, men inte med Holgerfastigheter?

Annika Augustsson

nyhetschef

Alma Tallborn

reporter

LÄS OCKSÅ: Orättvisa kan slå tillbaka i Falkenberg

LÄS OCKSÅ: Holgerfastigheter reagerar efter avslöjandet: ”Dålig magkänsla”

LÄS OCKSÅ: Per Svensson (S) pressades om HN:s avslöjande i fullmäktige

LÄS OCKSÅ: Oppositionen reagerar efter HN:s avslöjande om kommundirektörens affärer

LÄS OCKSÅ: Konkurrensverket reagerar på HN:s avslöjande om affärshärva