Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Förtätning med sans och balans

Här är Centerpartiets syn.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Svar

på "Förtätning – din röst gör skillnad" (6/9).

Centerpartiets syn på förtätningen av Varberg har vi gett uttryck för i flera olika sammanhang, både i HN, Radio Halland och i möten med medborgare. Vår utgångspunkt när det gäller bostadsbyggnation är att det behöver byggas i hela kommunen och inte bara inne i tätorten. Genom ökad bebyggelse i våra serviceorter, mindre orter och på landsbygden, så minskar vi även trycket på förtätning av Varbergs stad.

Samtidigt så vet vi alla att fortsatt förtätning av Varberg kommer att ske eftersom trycket på bostäder är så pass högt, samtidigt som vi inte kan låta staden flyta ut över det omkringliggande kulturlandskapet och den goda åkermarken. Den förtätning som nu sker av Varberg tycker vi dock ska ske med sans och balans, så att hänsyn tas både till befintliga kulturmiljöer och till stadens grönområden.

Fullmäktige antog i december en förtätningsstrategi, vilken samtliga partier ställde sig bakom, och utifrån den strategin har byggnadsnämnden fått i uppdrag att ta fram utvecklings- och bevarandeplaner för de områden som ligger utanför Vallgatorna. Detta arbete tycker vi i Centerpartiet behöver prioriteras och vi vill att det ska ske med hjälp av en omfattande medborgardialog.

Varberg behöver alltså även fortsättningsvis förtätas, men det ska ske på ett sådant sätt att vi bevarar stadens DNA, det vill säga de karakteristiska dragen och miljöerna. Även om staden växer och förändras, så ska man även i framtiden känna igen sig i vår vackra stad.

Christofer Bergenblock (C)

ordförande kultur- och fritidsnämnden

Stefan Stenberg (C)

ordförande Byggnadsnämnden

Håkan Cullberg (C)

arkitekt och fd kreativ ledare i Varberg