Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Förtäta varsamt och i dialog

Att förtäta en stad kan betyda olika för oss alla.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Att förtäta en stad betyder alldeles säkert olika för oss alla. Det kan vara att skapa underlag för fungerande kollektivtrafik. Det kan vara att värna jordbruksmarken för matproduktionen. Det kan vara för att bibehålla en levande stadskärna genom ett utökat kundunderlag för handel och restaurang. Det kan vara att spara på resurserna när det redan finns vägar, cykelbanor, gatlampor mm, och det finns ännu fler idéer om vad förtätning är.

När en förtätning sker kan det vara genom byggande av nya hus mellan de gamla eller att bygga på de som redan finns. Det finns regler för hur det ska gå till i plan- och bygglagen, som alla måste följa. Då vägs alla idéer och synpunkter samman för att få bästa resultatet, i alla fall för flertalet. Sedan upplever inte alla det så, och kanske har man en relation till platsen som gör att den betyder något speciellt. Alla har vi minnen förknippade med olika platser. Men ibland behöver förändringarna ske, inte minst för att tiderna ändras och samhället får nya behov. Samtidigt är det viktigt att förtätningen sker med varsam hand och med hänsyn till omgivningen.

Nu är beslut taget om att utarbeta bevarande- och utvecklingsplaner för delar av stadsområdet. Det är två områden, en inre och en yttre halvcirkel från centrum.

Ett spännande arbete börjar med att först lära ännu mer om det som finns, för att sedan se var det kan tänkas vara möjligt med en förtätning. För att detta arbete ska lyckas behövs dialog, en dialog där många får framföra vad just de tycker är bra och behövs i området. Moderaterna kommer att arbeta för att många blir involverade i arbetet och att kunskapsunderlaget blir stort. Därefter kan vi tillsammans forma de nya byggnader som kommer och bli till juveler i den del av staden de befinner sig.

Ulrika Ericsson (M)

Andreas Björklund (M)

Stefan Bengtsson (M)

Gert Okén (M)

David Sandrén (M)

Moderater i byggnadsnämnden, Varberg