Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Tarmcancer är en av våra absolut vanligaste cancerformen och omkring 40 procent av patienterna dör av sin sjukdom.  Bild: Henrik Montgomery/TT
Tarmcancer är en av våra absolut vanligaste cancerformen och omkring 40 procent av patienterna dör av sin sjukdom. Bild: Henrik Montgomery/TT

För långsamt införande av tarmcancerscreening

Medan åren går dör 300 personer varje år som screening kunnat rädda.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Region Halland startar tarmcancerscreening i år. Men fullt införd är inte tarmcancerscreening förrän 2025. Det är 12 år efter att Socialstyrelsen 2013 uppmanande alla regioner att starta tarmcancerscreening. Orsak: byråkrati har gått före liv!

2008 infördes tarmcancerscreening föredömligt i region Stockholm-Gotland, en metod där medborgare från en viss ålder erbjuds att testa sig för att tidigt upptäcka tarmcancer. Precis som mammografi är en motsvarande metod för att upptäcka bröstcancer.

Ansvariga i olika regioner och på nationell nivå har i olika mediala utspel under hösten sagt att tarmcancerscreening snart är igång i stora delar av landet. Men en oberoende kartläggning av alla regioner som vi låtit Sifo göra, visar att detta inte stämde. Tvärtom råder katastrofalt dåliga förutsättningar och screening för tarmcancer kommer i flera regioner dröja många år innan alla medborgare 60–74 år erbjuds att bli testade.

Medan åren tickar på dör, enligt Socialstyrelsen beräkningar, 300 personer varje år som screening kunnat rädda.

Nyttan med tidigt upptäckt tarmcancer är odiskutabel.

Tarmcancer är en av våra absolut vanligaste cancerformen och omkring 40 procent av patienterna dör av sin sjukdom. Det är en mycket hög siffra, när vi samtidigt vet att tidigt upptäckt tarmcancer kan bota nästan alla.

2018 gick Regionala Cancercentrum i Samverkan med stöd av Socialstyrelsens screeningråd, ut med en ny rekommendation till regionerna:

Det är dags att införa allmän screening för tarmcancer, starta under 2019 med de män och kvinnor som fyller 60 och utvidga sedan screeningen successivt så att alla mellan 60 och 74 år bjuds in så snart som möjligt.

Men detta har inte regionerna och den politiska ledningen gjort. Resultatet i vår undersökning visar:

• Under 2019 startar screening eventuellt i en region – Västmanland.

• Fyra regioner startar vid årsskiftet eller tidigt 2020 – Skåne, Blekinge, Dalarna och Gävleborg.

• Sex regioner uppger start under 2020 – Halland, Sörmland, Västmanland, Örebro, Kronoberg och Norrbotten.

• Övriga svarar vet inte eller ”kanske” 2020.

• På frågan om när tarmcancerscreening är införd fullt ut för samtliga invånare 60–74 år, varierar svaren från 2023–2026. Fyra svarar vet ej.

Det vi ser i vår undersökning är hur byråkrati går före liv. Generellt kan man säga att regionpolitikerna förhalar och inte bryr sig om rekommendationer från nationellt håll. Det bara knallar på och de skyller på än det ena, än det andra. Och till ingen nytta för medborgarna, flera har dött och kommer dö i tarmcancer som med screening kunde ha upptäckts och behandlats.

Regionpolitikerna med flera kan förhindra att människor dör i tarmcancer – hur kan det vara tillåtet att låta bli? Det vill vi ha svar på från politikerna i Halland.

Bo Karlsson

förbundsordförande ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet