Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Inte så bra att fördela skolpeng efter vad föräldrarna har för utbildning, tycker en insändarskribent. Bild: Jonas Ekströmer/TT

Föräldrautbildning dålig fördelningsnyckel för skolpeng

Att fördela resurser utifrån föräldrars utbildningsnivå eller boendeområden är ur pedagogisk synvinkel ett mycket tveksamt tillvägagångssätt.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

HN har i tidigare artikel redovisat hur skolpengen skall fördelas enligt ett nytt system i Varbergs skolor. Enligt detta skall föräldrarnas utbildningsbakgrund väga tungt när skolpengen fördelas till olika skolor. Således kommer skolor med barn från villaområden få betydligt mindre pengar än barn från andra områden. Detta system är mycket tveksamt utifrån flera olika aspekter. Hur har föräldrarnas utbildningsnivå kunnat mätas? Utgår man ifrån att villabarn har föräldrar med hög utbildning? Hur vet man att föräldrars utbildningsnivå korrelerar med barnens olika behov av stöd? Varför skall barn med lågutbildade föräldrar i villaområden få lägre lärartäthet och mindre pedagogiskt stöd än barn får på andra skolor?

Har själv tjänstgjort som lärare på realskola och gymnasium under 1960-talet och vet att barn har mycket olika behov av pedagogiskt stöd oavsett om föräldrarna är högutbildade eller lågutbildade eller vilket bostadsområde de bor i. Att fördela resurser utifrån föräldrars utbildningsnivå eller boendeområden är ur pedagogisk synvinkel ett mycket tveksamt tillvägagångssätt. Kartlägg i stället varje elevs behov av pedagogiskt stöd och tillse att samtliga elever klarar sin utbildning med godkända betyg och kunskaper!

Lärare på 1960-talet