Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Låt inte beslutet om Västerport bli en fråga om tyckande utan väg in expertisens argument, skriver Pär Connelid och Lars Grimbeck.
Låt inte beslutet om Västerport bli en fråga om tyckande utan väg in expertisens argument, skriver Pär Connelid och Lars Grimbeck.

Ett tungt ansvar vilar på politikerna när Västerport ska upp till beslut

Är de medvetna om den kritik som framförts av flera sakkunniga?

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Det 12-14 våningar höga hotellet i stadsdelen Västerport riskerar att för all framtid förstöra den känsliga kulturmiljön kring Varbergs fästning och den närbelägna staden. Vi frågar oss nu om någon av kommunpolitikerna verkligen är medveten om den tunga kritik som framförts av flera sakkunniga instanser?

Avgörandet närmar sig för detaljplanen för första etappen av Västerport och det höga hotellet. Det finns därför skäl att lyfta fram en rad anmärkningsvärda detaljer, som inte framgår av kommunens egen ”polerade” marknadsföringsretorik:

• I inte mindre än fyra yttranden har Kulturmiljö Halland – länets egna experter på kulturmiljö –påtalat att hotellet tydligt konkurrerar med fästningen som stadens mest framträdande och symbolfyllda byggnadsverk.

• Enligt Kulturmiljö Halland strider hotellets utformning, med en höjd på 49,5 meter, mot Plan- och bygglagens krav på utformning och placering med hänsyn till kulturvärden.

• Hotellbyggnaden bryter dessutom helt mot intentionerna i kommunens eget planprogram, att inte påverka riksintressemiljön Varberg (med fästningen) negativt.

• I länsstyrelsens godkännande av förslaget till detaljplan sågar deras egen expert på kulturmiljö – länsantikvarien – helt idén om ett 12–14 våningar högt hotell. Detta väljer kommunen på ett flagrant sätt att mörka inför kommande beslut om detaljplanen. På kommunens webbplats meddelas att länsstyrelsen gett ”grönt ljus”, utan ett ord om oenigheten när yttrandet formulerades.

Länsantikvarien Emma Östlund markerar sitt ställningstagande genom att anmäla s k avvikande mening i länsstyrelsens dokument. Hon menar, liksom Kulturmiljö Halland, att hotellkomplexet innebär ”påtaglig skada på det intilliggande riksintresseområdet”. I klartext betyder det att skadan uppstår genom placeringen och att höjden ger en allvarlig skalförskjutning i förhållande till Varbergs fästning. Vem som helst har rätt att ta del av detta dokument, som är allmän handling (diarienummer 402-7823-2020).

Länsstyrelsen kör alltså över sin egen expert, vilket är ovanligt. Istället lutar man sig mot en extern utredning som kommunen upphandlat, där det finns en tydlig glidning i formuleringarna (”en enstaka byggnad med den här höjden kan vara acceptabelt”). Detta trots att Kulturmiljö Halland gång på gång tydligt signalerat att hotellet är på tok för högt!

Handläggningen av de kulturhistoriska aspekterna väcker minst sagt många frågor hos kulturmiljövårdare och lokalhistoriskt verksamma. Även de förtroendevalda i Varbergs kommun borde så här i elfte timmen dra öronen åt sig innan det är för sent. Låt inte beslutet om Västerport bli en fråga om tyckande utan väg in expertisens argument.

Allt för många svenska kommuner har tagit dyrköpta beslut att ”sätta kommunen på kartan” genom att säga ja till satsningar som de i efterhand ångrar. Höga hotellbyggnader finns redan på många platser – men en fästning med anor från 1200-talet är desto ovanligare. Varför tillåta att själva symbolbyggnaden för Varberg konkurreras ut av ett modernistiskt hotellkomplex?

Kulturmiljö handlar om kulturarv, men är också helt centralt när människor uppfattar och värderar sin omgivning och skapar identitet. I det här fallet rör det dessutom ett riksintresse; detta är faktiskt en angelägenhet inte bara för Varberg. Det är därför i sanning ett tungt ansvar som åvilar de förtroendevalda inför beslutet om detaljplanen för Västerport, ett beslut som får dramatisk inverkan på kulturmiljön för kommande generationer.

Pär Connelid

historisk-geograf

Lars Grimbeck

lokalhistoriker och ordförande i Hembygdsföreningen Gamla Varberg