Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ensam. Något liknande #metoo skulle behövas för personer med en utvecklingsstörning som i alla år blivit utsatta för kränkningar och övergrepp av olika slag.

Ett #metoo även för personer med funktionsnedsättningar?

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Debatt. #Metoo har varit ett fantastiskt verktyg för att lyfta den viktiga frågan om sexuella övergrepp och kränkningar som pågått emot kvinnor. I princip alla har samlats runt denna fråga och har därmed fått ett enormt genomslag i media.

Ett liknande #metoo skulle även behövas för personer med en utvecklingsstörning som i alla år blivit utsatta för kränkningar och övergrepp av olika slag. 1994 gjordes ett välment försök av en enig riksdag och en lag som skulle stå för en garanti för goda levnadsvillkor och att få leva som andra utan en funktionsnedsättning infördes, LSS-lagen (Lagen om Stöd och Service för vissa funktionshindrade). Lagen i sina intentioner var väldigt tydlig och man var väl medvetna om att den skulle kosta pengar men i dåvarande lågkonjektur såg man ändå vikten av dess införande.

I dag, 23 år senare, nås vi dagligen av berättelser om kränkningar och övergrepp som sker i våra kommuner emot de personer som LSS-lagen skapades för. Kommuner som köpt/köper in kringresande konsulter för att lära kommunens handläggare hur man avslår en ansökan om stöd fastän den sökande har behov och rätt till den. Kommuner som inför olagliga begränsande riktlinjer i hur lagen ska tolkas. Handläggare på biståndsenheter som har blivit fantastiskt duktiga på att hitta missgynnande anledningar till att avslå sökt insats med hänvisning till att överklaga i domstol. Väl medvetna om svårigheten för företrädare, utan rätt till juridiskt stöd, att vinna emot kommunen som hävdar att personen inte behöver sökt insats för att uppnå goda levnadsvillkor. Vilket domstolen då ofta förutsätter är sant.

Nuvarande regering har sett att LSS-lagen inte fungerar som den var tänkt och har tillsatt en utredning för se hur den ska förbättras, men detta ska göras på bekostnad av den för många livsavgörande, rätten till personlig assistans. Det finns en funktion som heter ”allmänna ombudet” (AO) och denna person utses av regeringen via socialdepartementet och ska driva socialförsäkringsfrågor. AO har på regeringens uppdrag drivit frågor som handlar om rätten till assistans till Högsta förvaltningsdomstolen. AO har drivit flera viktiga avgörande frågor som påverkar rätten till assistans och känslan är att motivet varit att spara pengar. Genom att driva dessa domar har man kommit fram till att andningshjälp och hjälp med att äta genom så kallad knapp inte är grundläggande behov för en människa. Detta har drabbat många barn med mycket stora funktionsnedsättningar Tillämpningen av dessa domar har efter regeringens ”regleringsbrev” uppmanat försäkringskassan att tolka rätten till assistans mycket striktare än tidigare vilket medfört att 100-tals i dag blir av med sin assistans och hänvisas i många fall till andra ”icke fungerande” LSS-insatser.

Regeringen har mycket aktivt reagerat på den viktiga frågan om sexuella övergrepp och kränkningar men visar väldigt svalt intresse för de övergrepp och kränkningar som pågår inom LSS och assistansen.

V, KD, L och C. har varit tydliga med att något måste ske för att återupprätta LSS och assistansen till vad som var dess grundläggande mening, goda levnadsvillkor även för personer med funktionsnedsättning och dess anhöriga. En rättighetslag utan fungerande rättssäkerhet borde inte accepteras i ett rättssamhälle.

#Metoo, även för människor med funktionsnedsättning, skulle därför behövas för att även regeringen ska tvingas reagera och agera på de försämringar inom området de själva varit delaktiga i att skapa.

Willy Engebrethsen

rättsombud för FUB