Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Skogsbruk. Jag har rest runt i många länder såväl inom som utom Europa men inte någonstans har jag träffat på ett så extremt skogsbruk som i Sverige. Bild: FREDRIK PERSSON

Ett extremt skogsbruk i Sverige

Ett problem är den starka äganderätten.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Svar

på "Viktig debatt om miljöhänsyn i skogen" (17/4).

I TV-reklamen ser man en kvinna njuta av att vistas i skogen. Det är bara det att den miljö man ser på filmen knappast återger en bild av svensk skog. Tibblin från Södra menar att ”bara” 75% är produktionsskog men den siffran är skrämmande nog. Monokulturer av gran som dominerar skogsbruket är biologiskt närmast att jämföra med en öken vad gäller biologisk mångfald. De första decennierna efter plantering saknas undervegetation helt och marken består av en heltäckande barrmatta. När träden närmar sig avverkningsstadiet är läget inte mycket bättre då det under det dunkla valvet under granarna endast finns en extremt artfattig vegetation av mossa. Djur och fåglar har ingenting att hämta här i födoväg; det finns inget bärris, inga döda träd som erbjuder föda och boplatser och ingen variation av arter. Fåglar som tjäder, orre och järpe har minskat kraftigt i förekomst liksom mesar, ugglor och rovfåglar. Jag har rest runt i många länder såväl inom som utom Europa men inte någonstans har jag träffat på ett så extremt skogsbruk som i Sverige. I andra länder består skogen av blandade trädslag, det finns bärris på marken och “luft” mellan stammarna. En sund miljö som gynnar biologisk mångfald.

Ett problem i vårt land är den starka äganderätten. Från början tillhörde allt svenskt land folket som levde här. Med tiden tillägnade sig mäktiga personer stora landområden genom besittning eller våld. De flesta svenskarna förlorade på så sätt rätten till sitt land och de som tagit över satte ett pris på marken. Idag företräds markägarna av en intresseorganisation som utvecklats till ett politiskt parti, Centerpartiet. Folkets representanter försöker rädda naturvärden och tillgänglighet till svensk mark åt gemene man genom allemansrätt, strandskydd, reservat och begränsningar för exploatering. På senare tid har Centern försökt luckra upp strandskyddet för att gynna markägarnas ekonomiska intressen. Det är viktigt för natur och människor nu och i framtiden att vi inte ger upp det skydd som vi tillkämpat oss!

Mångfaldig