Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt HN
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
De höga naturvärdena i många av de svenska skogarna är ett resultat av den skötsel och omvårdnad som gjorts under flera sekler och i nutid. Bild: Lars Pehrson/SvD/TT

En upprättelse för de som lever av skogsbruket

Vi har tillräckligt med skog i Sverige.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Svar

på "Warborn tycker inte om att marknaden styr"

Vet ej om Anna Stenströms insändare är medvetet rörig eller bara försåtlig.

”Krisen för den biologiska mångfalden och massutdöende.” Ja, nedhuggning av urskog i både Brasilien och Indonesien för att få fram mer betesmark och sen odlad jord alternativt oljepalmsodlingar är absolut inget världen behöver. Men detta har ju absolut inget med den svenska skogen att göra. Vi har i det avseendet tillräckligt med skog i Sverige. De höga naturvärdena i många av de svenska skogarna är ett resultat av den skötsel och omvårdnad som gjorts under flera sekler och i nutid. När den alltmer militanta naturskyddsföreningen med sina aktivister i fält letar upp så kallade nyckelbiotoper har de på intet sätt medverkat till dessa höga naturvärden. Man kommer snarare tänka på Stasi.

Skogsstyrelsen är den myndighet som, så vitt jag vet, har kontakt med skogs-ägarna/brukarna samt utfärdar eventuella restriktioner. Det finns ett certifieringssystem som begränsar möjligheterna att sälja virke från partier med restriktioner.

Den i riksdagen klubbade budgeten är kanske inget för månskensbönder. Men för de som lever av och har sin näring i de areella näringarna är den i stort en upprättelse.

Anna Stenström å sin sida skriver om marknadskrafter och marknader i nån slags sammanblandning av miljö och marknad. Redan i rubriken. Mycket märkligt.

Min förhoppning är att jord- och skogsbrukare nu skall få ersättning för sitt arbete och att om skogsägare påläggs avverkningsförbud reservat bildas med full ekonomisk ersättning.

Nils-Anders Nilsson