Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Lantbruk. Kristdemokraterna värnar landsbygden och vårt svenska jordbruk. Bild: Stina Stjernkvist/TT

En landsbygd med självförtroende

Kristdemokraterna värnar landsbygden och vårt svenska jordbruk.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Kristdemokraterna vill att Varbergs landsbygd skall vara en landsbygd med självförtroende. Inte en landsbygd som bara får det som blir över när staden har fått sitt. Självförtroende får man inte av sig själv utan det skapas utifrån att man först har visats förtroende att deltaga och vara med i utvecklingen av den plats där man valt att leva sitt liv. Att deltaga i utvecklingen av det mindre sammanhanget men också känna att man utgör en del av hela kommunens gemenskap och utveckling. Skall detta uppnås måste man ges service och resurser som gör det möjligt att bo och leva på landsbygden. Det kan gälla kommunal och regional service såsom skola, vård och omsorg men även väl fungerande kommunikationer.

Det är viktigt att kommunen skapar möjligheter för att bygga och bo på landet och i våra serviceorter genom att skapa byggbara tomter men även att kommunens fastighetsbolag bygger hyresrätter på dessa platser. Alla vill och kan inte bo i centralorten, skall Varbergs behov av bostäder tillgodoses måste även byggnation och utveckling av våra serviceorter ske.

Kristdemokraterna värnar landsbygden och vårt svenska jordbruk. Sverige är i för stor utsträckning beroende av import av livsmedel. Idag har vi en självförsörjningsgrad på drygt 50% och denna måste höjas kraftigt. Regeringens ambitioner att öka Sveriges självförsörjningsgrad är bra men de bakomliggande problem med en dålig lönsamhet i jordbruket måste undanröjas annars riskerar detta att bara bli tomma ord.

Lönsamheten kan förbättras genom minskat regelkrångel samt minskade avgifter och skatter.

En av hörnpelarna på landsbygden är att vi har ett väl fungerande och levande jordbruk. Produktion av livsmedel är en basnäring som måste värnas. Om vi skall skapa ett hållbart samhälle måste vi utveckla vårt svenska jordbruk och produktion av inhemska och närproducerade livsmedel. I utveckling av vår stad och våra serviceorter måste vi i så stor utsträckning som möjligt undvika att byggnation sker på jordbruksmark. Så är tyvärr inte fallet utan byggnation sker i huvudsak på jordbruksmark, oftast av kostnadsskäl.

Halland är överlägset det län i Sverige som bebygger mest jordbruksmark, mer än dubbelt så mycket som snittet för övriga län. Detta visar Jordbruksverkets rapport ”Exploatering av jordbruksmark 2006–2010” där man kan läsa att minskning av brukad jordbruksmark har pågått i ett halvt sekel. Om vi skall uppleva en landsbygd med självförtroende måste vi värna äganderätten. Ansvarsfullt brukande av våra skogar har skapat många av de natur och kulturvärden som finns idag. Idag ser vi hur äganderätten av skogar äventyras genom godtyckligt myndighetsutövande.

Kristdemokraterna vill stå upp för fortsatt enskilt ägande och brukande av skogen under frihet och ansvar.

En levande landsbygd är en landsbygd med trygghet inför framtiden.

Morgan Börjesson (KD)

förstanamn till kommunvalet i Varberg