Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ett tiotal länder utvecklar ny teknik för små reaktorer som är självstoppande och har skydd som fångar energin vid en eventuell härdsmälta, skriver insändarskribenten. Bild: Björn Larsson Rosvall/TT
Ett tiotal länder utvecklar ny teknik för små reaktorer som är självstoppande och har skydd som fångar energin vid en eventuell härdsmälta, skriver insändarskribenten. Bild: Björn Larsson Rosvall/TT

En hotbild som är passé

Ett tiotal länder utvecklar ny teknik för små reaktorer som är självstoppande och har skydd som fångar energin vid en eventuell härdsmälta.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Svar

till Per-Olof Erickson, Naturskyddsföreningen

Erickson skyller det höga elpriset i landet på undermålig eldistribution och brister i infrastrukturen. Sanningen är att den väderberoende vindkraften inte alltid kan leverera och måste räddas av oljekraftverket i Karlshamn eller importerad grönbrun reservkraft från Tyskland.

Hallands kust och skogsbygder utnyttjas redan optimalt av utländska intressen. Hälften av den tillgängliga elen i elområde 4, passerar normalt direkt till kontinenten där priset baseras på flerdubbla priser på rysk naturgas, brunkol och utsläppsrätter. Bristen blir ännu större när all norrländsk el kommer att förbrukas på plats och Tyskland avvecklat sex reaktorer 2022.

Vindkraft är inte ren då brytning av neodym orsakar spridning av radioaktivt material i Kina.

Slitaget på rotorbladen sprider 50 kg giftiga nanopartiklar per verk och år i känslig natur. Ej heller klimatvänlig om man inräknar indirekta effekter som minskad nederbörd, lokal uppvärmning, påverkan av våtmarker, tillväxt m.m. EU-rapporten Road to Climate Neutrality by 2050, visar att kärnkraft är billigare, mindre utrymmeskrävande och mer klimatvänlig än andra alternativ.

Ericksons hotbild är passé. Ett tiotal länder utvecklar ny teknik för små reaktorer som är självstoppande och har skydd som fångar energin vid en eventuell härdsmälta. Flera projekt avser drivas med nuvarande avfall. Verken kan dessutom tillvarata spillvärmen (60%) för fjärrvärme vilket avlastar elnätet och är lämpliga vid storstadsområden eller svaga regioner som behöver nya satsningar på det lokala näringslivet. Uniper/KTH startar forskningsreaktor 2024, Vattenfall samarbetar med Estland. Finland och Danmark driver egna projekt.

För att få en mer nyanserad debatt behövs en parlamentarisk kommission för oberoende riskanalys av vindkraftens destruktiva effekter på ekosystem, folkhälsa, vård- och socialsystem, klimat, biologisk mångfald, fastighetsvärden samt basnäringarna lantbruk, skogsbruk, industri, fiske och turism.

Hallands horisont skall fortsatt vara fri. Den är skyddad av miljöbalken kap 4, som anger att turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets intressen, särskilt ska beaktas vid kustområdet i Halland, Kullaberg och Hallandsåsen med angränsande kustområden, vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.

Ove Björklund