Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

En flicka föds, idag och i morgon, i ett flyktingläger i Sydsudan, på ett sjukhus i Sverige och i Betlehem.  Bild: Fredrik Sandberg/TT
En flicka föds, idag och i morgon, i ett flyktingläger i Sydsudan, på ett sjukhus i Sverige och i Betlehem. Bild: Fredrik Sandberg/TT

En flicka är född

Med helt andra förutsättningar än pojkar.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Inför julen, där ett nyfött barn står i centrum, behöver vi påminna oss om att ett barn som föds som flicka ges helt andra förutsättningar än pojkar. På många platser i världen påverkar hennes kön chansen att bli folkbokförd, hur mycket mat hon får och hur länge hon får gå i skolan. Det påverkar hennes möjligheter att välja om hon ska gifta sig, vad hon ska arbeta med och om och hur mycket hon får betalt. Flickors och kvinnors kroppar ses i många fall som mäns egendom, och deras främsta värde kopplas till barnafödande. Tvångsgifte, könsstympning och sexuellt våld är exempel på övergrepp som flickor utsätts för.

Som kyrka är vi smärtsamt medvetna om att religion i många fall används för att upprätthålla diskriminering och förtryck av flickor. Religiösa traditioner, bibeltolkningar och normer osynliggör kvinnor och flickor och deras levnadsvillkor. De tilldelas begränsade roller i hem och samfund med hänvisning till heliga texter. Till och med våld kan utövas i religionens namn.

Därför känner vi som kyrka ett särskilt ansvar att arbeta för flickors rättigheter. Vi gör det utifrån en djup övertygelse om att varje människa är skapad och älskad av Gud, och har samma värde och rättigheter.

Svenska kyrkans internationella arbete jobbar varje dag för att stärka flickors och kvinnors rättigheter. Vi gör det tillsammans med och i dialog med såväl sekulära som religiösa aktörer, i enskilda länder i FN och andra globala sammanhang. Jämställdhet ska genomsyra allt vårt arbete. För det är ju så: det är omöjligt att uppnå fred och rättvisa, eller utrota hunger och fattigdom, om inte kvinnor får större inflytande och diskrimineringen av kvinnor och flickor upphör.

Svenska kyrkan är en av få kyrkor i världen som arbetar så tydligt för kvinnors rättigheter, och vi har unika möjligheter att främja jämställdhet. Religioner har stort inflytande på människors liv och på sociala normer i många länder. Som kyrka har vi därför särskilda möjligheter att föra dialog med andra religiösa aktörer om kvinnors och flickors rättigheter, liksom synen på sexuell läggning och könsidentitet. Gång på gång ser vi hur teologiska samtal kan förändra normer som förtrycker flickor och kvinnor.

En flicka föds, idag och i morgon, i ett flyktingläger i Sydsudan, på ett sjukhus i Sverige och i Betlehem. Låt oss tillsammans arbeta för att varje flicka, vare sig hon föds i Sverige eller i ett annat land, får lika goda förutsättningar till ett gott liv som sina bröder. Samma rätt till god hälsa, värdighet och makt över sitt eget liv.

Erik Lysén

Chef för Svenska kyrkans internationella arbete