Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Behovet och planeringen av en utökad gymnasieverksamhet har varit känd i berörda nämnder och förvaltningar under en längre tid, skriver insändarskribenterna. Bild: Annika Karlbom
Behovet och planeringen av en utökad gymnasieverksamhet har varit känd i berörda nämnder och förvaltningar under en längre tid, skriver insändarskribenterna. Bild: Annika Karlbom

En enig nämnd var för en utveckling av befintliga PS-området

Behovet och planeringen av en utökad gymnasieverksamhet har varit känd under en längre tid.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Svar

på ”Varför sätta sig helt i händerna på en entreprenör?”

Debattartikeln innehåller många förslag och synpunkter på hur arbetet kan bedrivas för att nå målet med en fungerande och bra gymnasieskola. I alla politiska beslutsprocesser i Varbergs kommun är de genomgående transparenta och möjliga att granska.

Behovet och planeringen av en utökad gymnasieverksamhet har varit känd i berörda nämnder och förvaltningar under en längre tid. Den dokumentationen och de beslut som tagits i frågan finns självklart att tillgå för den som är intresserad. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden med förvaltning har och är i allra högsta grad involverad och har ett planeringsansvar tillsammans med samhällsutvecklingskontoret. Vid varje nämndsammanträde får vi ansvariga politiker rapporter om hur processen fortgår.

Den behovsanalys som togs fram under våren 2019 bygger på kommunens prognoser som visar på att över 80 procent av kommunens ungdomar söker till Peder Skrivare skola. Resterande 20 procent studerar inom fristående skolor eller utanför Varbergs kommun. Våra ungdomar har även förmånen att söka utbildning på Munkagårdsskolan, som drivs i regionens regi, och har sin verksamhet i Tvååker. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har även ansvar för de ungdomar som av olika anledningar inte sökt gymnasiestudier.

En åtgärdsvalsstudie gjordes under våren 2021 där ett antal förslag lades fram för nämnden. En enig nämnd beslutade om förslaget för en utveckling av befintliga PS-området. Ett förslag som även personal och de fackliga organisationerna ställde sig bakom.

De främsta motiven till beslutet var möjligheterna till samverkan mellan de olika programmen och att både teoretiska och yrkesinriktade program kan samlas på samma ställe. Chansen ökar även till att idrottslokaler och matsalar kan nyttjas optimalt.

Nu pågår förstudien i samhällsutvecklingskontorets regi där ett antal aspekter ska tas hänsyn till innan beslut kan tas i utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden. Därefter lämnas förslaget över för beslut till kommunstyrelsen.

Under förstudien analyseras befintliga lokalers tillstånd på både kort och lång sikt, vilket medför att nya lokaler kommer att byggas och förtätas under tiden som nuvarande verksamheten fortgår.

För Alliansgruppen i UAN

Eva Pehrsson-Karlsson, ordförande (C)

Anne Antonsson (M)

Marianne Nord-Lyngdorf (L)

Niclas Zander (KD)

Roger Nolsa (C)

Margit Kastberg (M)

LÄS OCKSÅ: Varför sätta sig helt i händerna på en entreprenör?