Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Sjöliv. I vattenbrynen nära strandkanten sjuder det av liv Bild: Holger Hollemann
Sjöliv. I vattenbrynen nära strandkanten sjuder det av liv Bild: Holger Hollemann

En byggnation vid en sjö innebär en kraftigt negativ miljöpåverkan

Naturskyddsföreningen om strandskyddet.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

I vattenbrynen nära strandkanten sjuder det av liv; växter, djur, fåglar och insekter. Det är mot den här bakgrunden vi skall se strandskyddet som är till för att skydda den biologiska mångfalden. Strandskyddet och Allemansrätten ger alla tillgång till sjöar, hav och vattendrag, fattig som rik.

Av de 4 261 arter som av Artdatabanken 2010 klassades som rödlistade är 1 797 knutna till strand och vattenmiljöer.

När vi är ute och strövar omkring i skog och mark följer man ofta en bäck, å eller annat vattendrag. De tillhör ofta våra smultronställen och favoritplatser.

Trots det formellt starka skyddet som strandskyddet har i lagtexten har allt fler stränder bebyggts, till nackdel för friluftslivet och en lång rad växt- och djurarter. Den bakomliggande orsaken är det extremt höga intresset för att bygga i strandnära lägen och en generös kommunal dispensgivning.

Konsultföretget WSP har gått igenom hundratals strandskyddsbeslut som visar att den kritik som Naturskyddsföreningen fört fram har varit berättigad. 85 procent av de 682 analyserade dispensbesluten från kommunerna var inte korrekta.

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation som med sina drygt 226 000 medlemmar bl a har till uppgift, att så långt det är möjligt ta vara på och värna den biologiska mångfalden. Vi är religiöst och politiskt obundna.

All evidensbaserad forskning visar att strandskyddet är bra för alla levande sjöar och organismer vid sjöar, hav och vattendrag.

En byggnation vid en sjö innebär en kraftigt negativ miljöpåverkan på levande organismer vid strandkanten, växt och djurliv.

Naturskyddföreningen kan absolut tänka sig ett nyanserat strandskydd i glesbefolkade områden, men då får det inte innebära intrång i värdefulla områden.

Per Sjövall

Naturskyddsföreningen i Falkenberg