Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt HN
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
En digitalisering av skolbiblioteken kan inte på något sätt jämställas med skolbibliotekariens viktiga arbete med våra elever, skriver insändarskribenterna. Bild: Vilhelm Stokstad/TT
En digitalisering av skolbiblioteken kan inte på något sätt jämställas med skolbibliotekariens viktiga arbete med våra elever, skriver insändarskribenterna. Bild: Vilhelm Stokstad/TT

Elever drabbas av kommunens nedskärningar

Skolbibliotekarien gör så mycket mer än att låna ut böcker.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Digitaliseringen av skolbiblioteken i Varbergs kommun är ett sparbeslut som medför stora negativa följder för alla skolans elever.

Genom detta beslut förringar man skolbibliotekariens arbete och likställer det med en apparat som kan låna ut böcker. Skolbibliotekarien tillför mycket mer än ”bara” möjligheten att låna böcker. Ross Todd mfl (2012) har genomfört en analys av enkäter där man tydligt kan se att ett aktivt skolbibliotek bidrar till att eleverna utvecklar både en större informationskompetens och en analytiskt förmåga. Detta bidrar till mer källkritiska elever som kan värdera informationen de får. Detta är något som är extra viktigt i dagens digitaliserade samhälle. Analysen visar på skolbibliotekariens roll i elevernas motivation till läsning samt elevernas ökade prestationsförmåga. De menar provresultaten ökar samt att eleverna möter kunskapskraven bättre. Motivationen till läsning är nyckeln till en ökad läsförståelse och här menar man att skolbibliotekarien gör en stor skillnad.

Skolverket visar också tydligt på fördelarna med ett gott samarbete mellan skolbibliotekarien och läraren. I skollagen står det att varje skola skall ha tillgång till ett skolbibliotek. Även om det inte är specificerat vad ett skolbibliotek bör innebära eller erbjuda så kan man tydligt läsa att skolverket förespråkar ett tätt samarbete mellan de två yrkeskårerna. I november förra året fick Gustav Fridolin i uppdrag att kartlägga hur samarbetet mellan lärare och skolbibliotekarier ser ut. Detta för att stärka skolbiblioteken samt höja likvärdigheten. I det pressmeddelandet säger vår utbildningsminister Anna Ekström tydligt att en stärkt bemanning av skolbiblioteken och en ökad likvärdighet i arbetet kring skolbiblioteken stärker undervisningen. Detta rimmar inte med digitaliseringen av skolbiblioteket.

I beslutet, som är framröstat av majoriteten av för- och grundskolenämnden, kan man tydligt läsa att man ser konsekvenser i detta beslut. Man menar att eleverna inte kommer att få en möjlighet att möta bibliotekarier på samma sätt som tidigare. Bibliotekarierna kommer inte längre att vara en resurs till klasserna när det gäller läsutveckling, motivation och källkritik. Det står tydligt att man bedömer att lärare kan ta över och utveckla detta istället. I beslutet går man då helt emot det goda samarbete mellan professionerna som skolverket förespråkar. Man visar inte heller någon förståelse för att det är två olika professioner med olika expertområden. Man har inte heller någon förståelse för att det både blir en ökad arbetsbelastning för lärarna samt flera viktiga arbetsuppgifter som ingen tar vid. Arbetssätt som gynnat läsutvecklingen framåt kommer helt enkelt bara att tas bort. Det är helt förödande för elevernas fortsatta läsutveckling.

En digitalisering av skolbiblioteken kan inte på något sätt jämställas med skolbibliotekariens viktiga arbete med våra elever. En apparat kan varken motivera eller hjälpa eleverna att hitta bra, passande, spännande böcker som utvecklar just den elevens läsning och läsförståelse framåt. En apparat kan inte bidra till läsglädje med inspirerande boksamtal eller hjälpa lärare att hitta bra klassuppsättningar att arbeta utifrån och på så sätt öka läsförståelsen hos eleverna. En apparat kan inte heller påverka elevernas analytiska förmåga eller deras källkritiska tänkande. En apparat kan inte se våra elever. Digitaliseringen av skolbiblioteken i Varbergs kommun måste stoppas.

Kerstin Rehndell Ericstam, Erica Nordin, Micaela Olausson Rylander, Anna Magnusson, Marie Jarl, Solveig Hallberg, Patrik Jönsson, Stefan Rietz Norgren, Monica Åkesson, Maria Gaida, Ulla-Karin Jörnbo, Miranda Stoltz, Inger Elftorp, Evelina Enberg, Helen Björklund, Sara Johansson, Jessica Månhammar Canderhed, Caroline Pansarbjörn, Dagmar Gisladottir, Linda Stjernström, Karin Wik, Ida Andersson, Karolina Bennedal Karlsson, Anna Litsen, Ulrika Ashcroft, Malin Hellsten, Petter Lidstedt, Ines Pavlovic, Marie Oscarsson, Lili-Ann Johansson, Hanna Rossander, Kristina Tellqvist, Ulla Willenheimer, Ulrika Axelsson, Kristin Lindblom, Carina Persson, Marika Pamp, Christina Gometz Gustafsson och Susanne Antonsson

anställda inom skolan