Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ställverk vid transformatorstationen vid Jonstaka fåglar morgonljus elförsörjning elnät el elpris Bild: Annika Karlbom
Ställverk vid transformatorstationen vid Jonstaka fåglar morgonljus elförsörjning elnät el elpris Bild: Annika Karlbom

Elbrist trots elöverskott –elkällors funktion i elnätet

Skenande elpriser i Sverige med stora nationella skillnader. Behöver det vara såhär? detta undrar företrädare för Liberalerna.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Den viktiga stabiliseringskraften
.

Utan stabiliseringskraft fungerar inte elnätet. Stabiliseringskraften fångar upp, balanserar och utjämnar svängningar i elnätet som annars kan orsaka elavbrott i hela eller delar av elnätet –trots elöverskott. Varierande elkällor som vind och sol är utmärkta i elmixen, men vi behöver planerbara stabiliserande elkällor för att jämna ut snabba förändringar i elnätet. Som stabiliserande kraft krävs stor massa och/eller jämn leverans. Elnätets förmåga till planerbar stabiliseringskraft, som vatten- och kärnkraft behöver därför säkerställas.

Europa och elbrist

I miljöpanik monterade Tyskland ner kärnkraften och blev beroende av eget kol, samt olja och gas. Konsekvensen är höjda priser på både el och drivmedel eftersom oljan går till elkraft och höjer därmed priserna även på drivmedel.

Kärnkraft och vattenkraft har tillsammans med andra energikällor gett Sverige trygg, stabil och prisvärd el i 40 år. Efter nedläggningen av delar av kärnkraften i södra Sverige, står vi nu utan tillräcklig egenproducerad planerbar stabiliseringskraft. Bristen tvingar oss välja mellan fossil elkraft från Europa eller elda med olja i Karlshamn. Detta är resultatet av en ogenomtänkt politik som vid utformningen av spelregler för marknaden inte tagit hänsyn till elnätets förutsättningar och behov av en tekniskt fungerande balans mellan elkällors olika funktion och behov av planerbar stabiliseringskraft i elnätet. Att planerbar stabiliseringskraft inte räcker till gör inte endast att priserna skenar, industrin drar ner på personal och inte kan öppna ny verksamhet. Konsekvenserna vid elavbrott överstiger vida kostnader för ett fungerande elnät.

Ett vindkraftverk eller fem gör ingen skillnad när det inte blåser. Kärnkraft och vattenkraft är planerbar, fossilfri och kan producera kontinuerlig stabiliseringskraft. Klimatomställningen kommer kräva dubbelt så mycket elkraft än vi nu har. Vind, sol, elöverföring och kärnkraft kommer samtliga behöva byggas ut om vi ska klara en fossilfri klimatomställning, samtidigt som vi säkerställer tillgången på planerbar stabiliseringskraft.

FN påtalar kärnkraftens betydelse för klimatomställningen. Växthusgaser skadar tusentals människors hälsa och har skapat klimatkrisen. Översvämningar, utbredd torka och intensivare väder driver människor på flykt. Vill vi motverka flyktingströmmar och ge människor en chans att bo kvar i sina hem, måste vi ta ansvar för en fossilfri klimatomställning också i vårt eget land.

Liberalerna har tydligt genom åren stått upp för behovet av balans mellan elkällor i elnätet. Klimatomställningen behövs och kärnkraften är väsentlig för ett fossilfritt genomförande. Där är FN och Liberalerna helt överens. Därför vill Liberalerna;

1. Säkra tillgång på fossilfria elkällor med förmåga till planerbar stabiliseringskraft inom landet för säkerställd balans mellan planerbara och väderberoende elkällors möjlighet att tekniskt samverka för ett stadigt elnät som levererar stabil elkraft i hela landet.

2. Ersättning bör utgå till elkällors funktion att kunna producera fossilfri planerbar stabiliseringskraft, inte endast kilowatt, i elnätet oavsett om elkraften är i form av vattenkraft, kärnkraft eller eventuellt framtida lösningar i form av lagring.

Madeleine Langkilde (L)

Cecilia Rönn (L)

riksdagskandidat

Tobias Carlsson (L)

gruppledare