Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Christofer Bergenblock (C) och Christian Persson (C).

Dubbel markanvisning ger ett mervärde

Nyttan av den kommande exploateringen i Östra Träslöv kan nu bli större än vad den annars skulle bli.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

På kommunstyrelsens sammanträde 26 februari beslutades om planeringsdirektiv för det nya stadsområdet Östra Träslöv, som består av cirka hundra hektar mark. Området ligger öster om Träslöv och sträcker sig både norr och söder om vägen mot Hunnestad.

Ifrån Centerpartiet har vi hela tiden varit emot att exploatera den delen av området som ligger nedanför Bastekullen och söder om Hunnestadsvägen eftersom området består av god och produktiv jordbruksmark. Med anledning av det har vi sagt nej både i kommunens översiktsplan och i den fördjupade översiktsplanen för stadsområdet, men vi har även motsatt oss markinköp i området. Vår mening är att kommunen ska undvika byggnation på den bästa jordbruksmarken och att det hade gått att göra i det här fallet. Majoriteten i kommunfullmäktige har tyvärr varit av en annan åsikt.

Nu har vi dock kommit till det läge då exploateringen står för dörren och planeringsdirektiven ska antas. Därmed kommer Centerpartiet fortsättningsvis att jobba för att den exploatering som oundvikligen kommer att ske ska blir så bra som möjligt och ger så stort mervärde som möjligt för kommunen.

I arbetet med att ta fram planprogrammet för området är det därför viktigt att byggnationen anpassas till det omkringliggande landskapet, att det byggs tätt för att nyttja marken ordentligt, att viktiga ängs- och kulturmiljöer lämnas orörda, att angränsande jordbruks- och hästverksamheter inte påverkas negativt och att området bebyggs på ett hållbart sätt.

Dessutom har centerpartiet lyft in kravet på att exploateringen ska kopplas till dubbel markanvisning för att ge ytterligare ett mervärde. Med dubbel markanvisning menas att markanvisning av tomter i centrala eller stadsnära lägen kopplas till markanvisning även i någon av kommunens mindre orter. Därmed möjliggörs byggnation även på Varbergs landsbygd, vilket behövs för att hela kommunen ska utvecklas.

På initiativ av Centerpartiet har ett första projekt med dubbel markanvisning redan genomförts i kommunen och lett till nybyggnation av lägenheter i Kungsäter. Därför vill vi nu utreda den möjligheten även kopplat till Östra Träslöv och framöver kommer vi att kräva att frågan utreds om dubbel markanvisning prövas vid alla lämpliga markanvisningar i stadsområdet.

Hela kommunstyrelsen ställde sig bakom Centerpartiets yrkande, vilket innebär att dubbel markanvisning är en av de saker som nu ska beaktas i utformningen av det kommande planprogrammet. Därmed så kan nyttan av den kommande exploateringen i Östra Träslöv bli större än vad den annars skulle bli. Det är naturligtvis viktigt med bostadsbyggnationen i stadsområdet, men det är lika viktigt att få till byggnation i exempelvis Sibbarp, Veddige och Skällinge.

Christofer Bergenblock (C)

1:e vice ordf. Kommunstyrelsen

Christian Persson (C)

ordf. Byggnadsnämnden