Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Med närhet till sjöar och vattendrag ökar värdet på fastigheter i vårt inland, skriver debattörerna. Bild: Matthias Schrader
Med närhet till sjöar och vattendrag ökar värdet på fastigheter i vårt inland, skriver debattörerna. Bild: Matthias Schrader

Differentierat strandskydd gynnar den halländska landsbygden

Centerpartiet vill att beslut om strandskydd ska fattas lokalt skriver företrädare för C i Halland.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Svar

på ”Vi står upp för strandskyddet

Centerpartiet välkomnar de förändringar av strandskyddet som vi har kommit överens med regeringen om att göra. Vi är fast beslutna om att se till så utredningens förslag om ett differentierat strandskydd genomförs. Det innebär dels att kommunerna ges ökade möjligheter att peka ut landsbygdsområden där strandnära byggande kan tillåtas, dels att grävda dammar, diken, anlagda våtmarker och mindre vattendrag får lov att undantas från strandskyddsbestämmelserna.

Reformen är viktig ur ett landsbygdsperspektiv. Med närhet till sjöar och vattendrag ökar värdet på fastigheter i vårt inland. Det är betydelsefullt om man vill bo kvar och gör det enklare för den som vill låna i bank för att bygga nytt eller bygga ut. Vi ser det som positivt att fler kan jobba på distans och samtidigt bo några mil från sin arbetsplats. Det är glädjande när förfallna gårdar och ödehus får nya ägare som vill rusta upp dessa för permanentboende. Det är Centerpartiet som agerar för att bibehålla servicen i småorterna, bygga ut bredband och satsa på landsbygdsskolor i hela Halland. Vad gör Miljöpartiet?

Tillgången till stränder och sjöar ser olika ut runt om i landet. Exploatering och befolkningstryck skiljer sig också, även i Halland. Något hot mot allemansrätten föreligger inte och den halländska kustlinjen är inte hotad. Tvärtom! Flera förslag finns om att ytterligare skydda områden för framtiden, säkra den allemansrättsliga tillgängligheten och obrutna strandlinjer. Att en ökad differentiering även kan betyda att skyddet stärks tycks miljöpartisterna glömma bort att berätta.

Centerpartiet vill att beslut om strandskydd ska fattas lokalt och så kommer det att bli med de så kallade ”landsbygdsområdena” som får pekas ut i översiktsplan. Länsstyrelsen har dock sista ordet och kan avstå från att bevilja dispens om inte tillräckligt starka skäl finns och om känsliga naturområden behöver fortsatt skydd.

Många skulle nog vilja gå längre, men eftersom direktiven redan varit föremål för en förhandling där Miljöpartiet fått sina önskemål tillgodosedda nöjer vi oss med att genomföra de förslag som finns i utredningen. Om Miljöpartiet inte längre står bakom detta bör man givetvis lämna regeringen och överlåta åt riksdagen att driva igenom efterlängtade lättnader av strandskyddet.

För oss i Centerpartiet är det en självklarhet att den halländska landsbygden inte ska vara ett pittoreskt museilandskap, utan en levande miljö med företag, service och bostäder. Detta utgör en av de stora skiljelinjerna mellan oss och Miljöpartiet. Det är därför vi vill göra det ännu mer attraktivt att bo och leva i hela Halland.

Ola Johansson (C)

riksdagsledamot

Helene Andersson (C)

regionråd

Fredrik Hansson (C)

kommunalråd, Kungsbacka

Christofer Bergenblock (C)

kommunalråd, Varberg

Anneli Andelén (C)

oppositionsråd, Falkenberg

Anna Roos (C)

oppositionsråd, Hylte

Jenny Axelsson (C)

Kommunråd, Halmstad

Erling Cronqvist (C)

Kommunråd, Laholm