Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Gammal bokskog i Skällås vid Brearedsjön i Halland. Bild: ÖRJAN FRITZ
Gammal bokskog i Skällås vid Brearedsjön i Halland. Bild: ÖRJAN FRITZ

Det behövs mer gammal skog

Låt träden bli äldre innan de avverkas, skriver insändarskribenten.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Det råder brist på gammal skog i Sverige, men utvecklingen går åt motsatt håll. Träden avverkas vid allt yngre ålder och en stor del duger bara till pappersmassa. Det är även brist på blandskog med inslag av lövträd.

Enligt ekologiforskare vid Umeå universitet ger gamla skogar många ekosystemtjänster. Trädtillväxten ökar tills skogen når 70-100 år, då produktionsskogen normalt avverkas, men de flesta andra ekosystemtjänster fortsätter att öka ju äldre skogen blir. Förekomsten av blåbär, artrikedom, viltfoder, död ved och markens kollagring fortsätter att öka.

Skogar över 120 år ger ca 50 procent mer mat åt älg och rådjur än ungskogarna. Enligt forskarrapporten behövs mer gammal skog för att få in fler värden. Genom att bruka skogen hyggesfritt och att låta träden bli äldre innan de avverkas erhålles dessutom bättre kvalitet på virket.

Det blir varmare i framtiden genom den pågående klimatförändringen. Då ökar risken för brand-, betes- och insektsskador. Ökad mängd blandskog med lövinslag minskar risken för klimatförändringens ekonomiska förluster i skogen.

Per-Olof Erickson

Naturskyddsföreningen