Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Ett havererat certifieringssystemen vore förödande för svensk skogsnäring, som på exportmarknaden lever högt på sina FSC-märkta produkter. Bild: Henrik Montgomery/TT

Det är livet i skogen, inte äganderätten, som hotas!

Högerpartiernas agerande är obegripligt och ologiskt.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Apropå

Jörgen Warborns gästkrönika på ledarsidan

Riksdagsmannen för Moderaterna, Jörgen Warborn, hävdar i en krönika 15 december att den svenska skogspolitiken präglas av långtgående inskränkningar i äganderätten. Detta har LRF och allianspartierna påstått en längre tid, men det är likväl inte sant. Tvärtom anser de jurister som verkligen kan den svenska skogsvårdslagen att landets skogsägare aldrig haft så stor frihet att bruka sin skog som nu. Devisen ”Frihet under ansvar” kan nästan ses som en portalparagraf i skogsvårdslagen.

Med den budget som M och KD drev igenom, med aktivt stöd av SD och passivt sådant av C och L, följer att den landsomfattande inventeringen av nyckelbiotoper nu ska stoppas. Vi ska alltså inte ta reda på var våra mest värdefulla skogsområden finns.

Jörgen Warborn skriver att vi i Sverige redan har cirka 446 000 hektar nyckelbiotoper. Det kan låta mycket, men det motsvarar endast två procent av den produktiva skogsmarken i landet. Genom FN-överenskommelsen i Nagoya, där Sverige företräddes av en alliansregering, har vi förbundit oss att undanta 17 procent av den produktiva skogsmarken från skogsbruk. Vi står i dag mycket långt från det målet. Sverige ligger faktiskt inte bättre än på en 99:e plats i världen när det gäller skydd av skog!

Vad det hela egentligen handlar om är att Warborn och hans allianskollegor vill rucka på tillämpningen av reglerna för certifiering av skog (det som benämns FSC resp. PEFC).

Som skogsägare kan du ansluta dig till FSC eller PEFC. Det är en typ av miljömärkning och innebär att du får mera betalt för ditt virke. Men det förutsätter samtidigt att du följer systemens regler. En av punkterna i dessa är att du inte får avverka nyckelbiotoper, det vill säga särskilt betydelsefulla, mindre områden med stora naturvärden.

FSC:s regelverk har förhandlats fram mellan olika parter. Men det ska betonas att även skogsägarna godkänt kraven på att undanta nyckelbiotoper från avverkning. När det gäller PEFC har skogsägarna och skogsnäringen själva formulerat reglerna.

M och KD har nu drivit igenom ett stopp för fortsatt inventering av nyckelbiotoper, men man vill behålla certifieringen. Om nyckelbiotoperna inte har identifierats, kan man avverka även den mest värdefulla skogen samtidigt som man precis som tidigare får bättre betalt. Men detta vågar inte Jörgen Warborn säga.

Högerpartiernas agerande är obegripligt och ologiskt. Risken är nämligen stor att kampanjen mot nyckelbiotoper skjuter certifieringssystemen i sank. Det vore förödande för svensk skogsnäring, som på exportmarknaden lever högt på sina FSC-märkta produkter.

Eftersom högerpartierna också minskar miljöbudgeten med två miljarder kronor, kommer även möjligheterna att formellt skydda skog att minska dramatiskt. Allra hårdast riskerar de skogsägare som har stora arealer skog med höga naturvärden att drabbas. Vi lär få se många fall där seriösa inspektorer och virkesköpare hittar nyckelbiotoperna strax före avverkning och då vägrar köpa virket med hänvisning till certifieringarnas regelverk.

Nej, Jörgen Warborn, äganderätten i skogen är inte hotad på något sätt. Det som däremot verkligen hotas av er politik är den biologiska mångfalden i våra skogar. Har du glömt att både M och Kd ställt sig bakom riksdagsbeslut att stoppa förlusterna av biologisk mångfald i skogen? Fast det handlar väl enligt dig enbart om ”fåglar med livskraftiga bestånd och oätliga svampar”, som du skriver . . .

Anders Wirdheim