Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Sverige, och till och med Nordeuropa, är ett för litet område för att det med säkerhet ska blåsa tillräckligt i någon del av området för att vindkrafverk ska producera tillräckligt med el, menar insändarskribenten. Bild: Ness, Jan Kåre
Sverige, och till och med Nordeuropa, är ett för litet område för att det med säkerhet ska blåsa tillräckligt i någon del av området för att vindkrafverk ska producera tillräckligt med el, menar insändarskribenten. Bild: Ness, Jan Kåre

Det är fortfarande skillnad på effekt och energi

När fler kärnkraftsreaktorer stängs av kommer effektbalansen bli mer ansträngd.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Svar

på "Vår elexport är stor och viktig ur miljösynpunkt"

Glenn Wahle bemöter mig den 30/8. Det bra att GW nu börjar inse skillnaden mellan energi och effekt. Det är effekten som är den mest problematiska med en stor andel väderberoende elproduktion.

Jag håller med GW om att vi i dag inte har något stort problem med effektbalansen, även om det vid några tillfällen de senaste åren varit situationer där gamla oljeeldade kraftverk satts i beredskap. Men, när fler kärnkraftsreaktorer stängs av kommer effektbalansen bli mer ansträngd.

GW skriver "därför installeras vindkraftverk på ett stort utbrett geografiskt område. För att utnyttja vindenergin så effektivt som möjligt så har verken en hög maxkapacitet”

Ja, om vi vill säkerställa att vindkraftverken ska ge åtminstone någon el krävs att de är utspridda. Men Sverige, och till och med Nordeuropa, är ett för litet område för att det med säkerhet ska blåsa tillräckligt i någon del av området för att verken ska producera tillräckligt med el. GW:s argument understryker att vindkraften kräver en betydligt större utbyggnad av elnätet för att kunna utnyttja att det blåser "någonstans". Även argumentet att verken har hög maxkapacitet understryker detta, eftersom, för att utnyttja den höga maxkapaciteten, det krävs ett distributionsnät som klarar av att överföra den.

GW skriver ”Vad det gäller kostnader så var det byggnation av anläggningarna jag syftade på”.

Här måste man naturligtvis skilja på investering och kostnad. Även om byggandet av ett kärnkraftverk kräver många miljarder så ska de slås ut på många producerade kWh, vilket gör att kostnaden per producerad kWh inte blir så stor. Det är intressant att notera att GW inte ens försöker ge argument för kostnad per kWh. GW hänvisar till det finska kärnkraftverket OL3, ett projekt som haft många problem och blivit mycket dyrare än planerat. Det finns naturligtvis också vindkraftprojekt som blivit mycket dyrare än planerat. I Storbritannien har el från ny vindkraft ett högre garanterat pris än el från det ”dyra” kärnkraftverket.

Lars