Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Vi tycker att demensvården har försämrats över tid, bland annat genom lägre personaltäthet, många anställda utan adekvat utbildning, större vårdavdelningar och arbetsledare som saknar vårdideologiska kunskaper. Bild: Janerik Henriksson/TT

Demensvården har försämrats

Det nya teamet är inte tillräckligt.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Demensföreningen Varberg, tillsammans med aktörer från Varbergs kommun, har startat ett projekt benämnt ”Ett demensvänligt samhälle”. Startskottet gick i september förra året på Komedianten, där kommun, region, näringsliv samt vår förening tog i hand för att arbeta med denna fråga.

Arbetet har fortgått under året med kontakter med olika butiker, näringslivsföreningen, Räddningstjänsten, God man-föreningen, gym och andra aktörer i samhället. Syftet är att sprida kunskap om demenssjukdomar och öka förståelsen för de svårigheter som personer med demenssjukdom har i vårt stressade samhälle.

Lördagen den 21 september, den internationella alzheimerdagen, har vi en uppföljning med olika föreläsare samt utställare på Komedianten.

Vår uppgift i Demensföreningen, utöver ovannämnda, är att stödja personer med demenssjukdom samt deras anhöriga. Vi skall driva opinion gentemot politiker och andra beslutsfattare för att förbättra vården.

Vi tycker att demensvården har försämrats över tid, bland annat genom lägre personaltäthet, många anställda utan adekvat utbildning, större vårdavdelningar och arbetsledare som saknar vårdideologiska kunskaper. Detta gör att många slutar av ren uppgivenhet och det blir svårigheter att rekrytera ny personal. Vi vill dock framhålla att det finns väldigt många goda exempel, bland särskilda boenden och kunnig och ambitiös personal.

Varbergs kommun har en ambition att förbättra demensvården genom det så kallade Demensprojektet (Demensföreningen tillhör referensgr.) som bland annat innefattar ett demensteam med olika resurspersoner samt byggande av ett nytt särskilt boende i Träslövs Trädgårdsstad med 60 platser. Demensteamet skall bland annat utbilda och handleda personal inom särskilda boenden och hemtjänst och stötta vid enskilda komplicerade vårdärenden. Demensföreningen hyser starka farhågor att teamet ej kommer att räcka till för att öka kvaliteten inom demensvården på ett acceptabelt sätt.

Det är positivt att kommunen satsar på demensvården och vi i Demensföreningen blir nöjda om våra farhågor kommer på skam.

Roland Alström

ordf. i Demensföreningen Varberg