Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

För att betong ska ha minsta möjliga klimatpåverkan handlar det också om att optimera helheten i en byggnation och använda rätt betong på rätt plats, skriver debattören. Bild: Anders Wiklund/TT
För att betong ska ha minsta möjliga klimatpåverkan handlar det också om att optimera helheten i en byggnation och använda rätt betong på rätt plats, skriver debattören. Bild: Anders Wiklund/TT

Dags att Varbergs kommun och företag börjar efterfråga klimatförbättrad betong

En träbyggnadsstrategi är helt fel väg.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Den svenska betongbranschen driver sedan flera år tillbaka ett intensivt arbete med att utveckla betong som ger minsta möjliga klimatpåverkan. Idag finns det klimatförbättrad betong som innebär en minskning av utsläpp på uppemot femtio procent. Senast 2030 räknar vi med att det finns klimatneutral betong på marknaden.

Med klimatförbättrad betong avses en betong där tillverkaren genom optimering reducerat klimatpåverkan med minst tio procent. Idag är det också möjligt beroende på konstruktion att nå upp till halverad klimatpåverkan genom resurseffektiva konstruktioner samt optimerad betongsammansättning med alternativa bindemedel.

Undre hösten har kommunstyrelsen i Varbergs beslutat om att ta fram en träbyggnadsstrategi för kommunen. Argumenten för att ta fram en kommunal träbyggnadsstrategi är bland annat att trä som byggmaterial har en lägre miljö- och klimatpåverkan än andra byggmaterial. Detta anser vi är helt fel väg att gå eftersom det idag inte går att påvisa att ett visst byggmaterial generellt sätt, ur klimatsynpunkt, är bättre än något annat.

I dag finns det ett stort behov av att bygga nya bostäder och ny infrastruktur för att rusta Varberg för fler invånare. Parallellt med det är det nödvändigt att minska utsläppen och där målsättningen är att 2045 ska Sverige vara ett klimatneutralt samhälle.

I hela bygg- och anläggningsbranschen pågår det olika projekt och aktiviteter vars syfte är att minska branschens klimatpåverkan.

Dagens klimatförbättrad betong som redan finns på marknaden har den konventionella betongens alla fördelar som hållfasthet, beständighet, den kan varken mögla eller brinna och är helt återvinningsbar.

För att betong ska ha minsta möjliga klimatpåverkan handlar det också om att optimera helheten i en byggnation och använda rätt betong på rätt plats. Därför är det viktigt att redan i ett tidigt skede ha en nära dialog med hela värdekedjan med konstruktör, arkitekt, entreprenör och beställare inför nybyggnation.

Vi vet att krav och efterfråga driver på utvecklingen. Vi vill därför uppmana såväl privata som offentliga beställare i Varbergs kommun att ställa krav så att efterfrågan ökar på klimatförbättrande betong istället för konventionell betong i samband med nya, och framtida byggnads- och infrastrukturprojekt.

Parallellt med detta finns det också idag ett stort utbildningsbehov om hur det är möjligt att under hela byggprocessen kraftigt minska betongs klimatpåverkan. Här behöver kunskapen komma vidare så att betongleverantören involveras redan i ett tidigt skede i projektet för att kunna optimera betongen efter projektets förutsättningar och på det sättet bidra till att minska klimatpåverkan på bästa sätt.

Genom att ställa krav, öka efterfrågan och stärka kunskapen om klimatförbättrad betong ökar möjligheterna avsevärt att vi uppnår målet att Sverige 2045 är ett klimatneutralt samhälle. För att detta ska vara möjligt är det nu också av största betydelse att det sker såväl i Varberg som i övriga Sverige.

Malin Löfsjögård

vd Svensk Betong