Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Den mesta av utbildningen sker på distans, men det går inte att göra med den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), skriver insändarskribenten.
Den mesta av utbildningen sker på distans, men det går inte att göra med den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), skriver insändarskribenten.

Därför prioriterar vi VFU för förskollärarstudenterna

Högskolan svarar på studenternas kritik

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Svar

på ”Våra sociala kontakter utökas när rådet är att minska dem

I en insändare i Hallands Nyheter (9/11) ifrågasätter en grupp förskollärarstudenter att de ska genomföra sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) under en pandemi.

Högskolan i Borås har under pandemin genomfört stora anpassningar och förlagt den mesta undervisningen på distans. Det går dock inte att göra med VFU då syftet är att studenterna ska praktisera sina teoretiska kunskaper på en förskola/skola.

Vi genomför VFU i den utsträckning som huvudmännens riktlinjer tillåter (huvudmännen ansvarar för kommunala och fristående förskolor/skolor). För att det ska fungera har vi löpande kontakt med dem. Flera studentgrupper har VFU under november, de gör den på ställen som har värderat att smittspridningen inte ligger i vägen för VFU. Några skolor kan inte ta emot studenter nu av dessa skäl och studenterna leds då om. Övriga lärosäten i vår region agerar på samma sätt.

Vi förstår att studenter känner oro. Högskolan tvingar inte någon att göra VFU, det avgörandet är upp till studenten. Vi kan bara visa på fakta och stötta studenten i det beslut hen gör. Samtliga studenter kan göra om sin VFU, den som inte genomför den nu genomgår en individuell prövning i relation till måluppfyllelse och förkunskapskrav inför fortsatt studiegång.

Det är ett mycket omfattande arbete att ställa in VFU. Under vårterminen ställdes vissa VFU-perioder in, vilket gör att vi nu har svårigheter att erbjuda nya tillfällen, utan att förlänga utbildningstiden. Därför är vi måna om att studenterna kan genomföra VFU som planerat.

VFU är en viktig del i utbildningen för att förbereda studenterna inför yrkeslivet. Utan den går det inte att uppnå examensmålen och avsluta sin lärarutbildning. Och i samband med VFU gäller, precis som i vardagen, att vi alla hjälps åt att följa de råd som myndigheterna ger för att minska smittspridning; hålla distans, tvätta händerna och stanna hemma vid sjukdomssymptom.

Peter Andersson Lilja

sektionschef, lärarutbildningarna vid Högskolan i Borås