Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 För den som bor på Varbergs landsbygd är bilen en nödvändighet för att få vardagspusslet att gå ihop med arbete, förskola, skola och aktiviteter. Bor man i staden finns det fler valmöjligheter, men för de flesta är bilen en självklarhet även där, skriver debattörerna. Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT
För den som bor på Varbergs landsbygd är bilen en nödvändighet för att få vardagspusslet att gå ihop med arbete, förskola, skola och aktiviteter. Bor man i staden finns det fler valmöjligheter, men för de flesta är bilen en självklarhet även där, skriver debattörerna. Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT

Centerpartiet vill se hållbara parkeringslösningar

För den som bor på Varbergs landsbygd är bilen en nödvändighet för att få vardagspusslet att gå ihop med arbete, förskola, skola och aktiviteter, skriver Christofer Bergenblock (C), Christian Persson (C) och Lena Språng (C).

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Just nu pågår en spännande utveckling inom mobilitetsområdet. Bilparken håller på att genomgå en snabb elektrifiering och nya mobilitetslösningar vinner allt mer terräng. Dessa förändringar kommer leda till en mer hållbar utveckling samtidigt som de underlättar våra liv.

Förutsättningarna ser dock lite olika ut beroende på var man bor. För den som bor på Varbergs landsbygd är bilen en nödvändighet för att få vardagspusslet att gå ihop med arbete, förskola, skola och aktiviteter. Bor man i staden finns det fler valmöjligheter, men för de flesta är bilen en självklarhet även där.

När man kommer in till centrala Varberg ska det vara enkelt att hitta en parkeringsplats och förstå vad det är som gäller. Därför är det bra att det byggts ut ett digitalt trafikledningssystem och införandet av ”digital parkeringsskiva” i våra parkeringsgarage har blivit en riktig succé. Som komplement till p-husen ska det naturligtvis även framöver finnas gatukantsparkeringar för snabba ärenden i stadskärnan.

Totalt sett har vi väldigt gott om parkeringsplatser i Varberg, men allt eftersom staden växer så kommer det tillskapas ännu fler. Vid nybyggen så är det den gällande parkeringsnormen som styr hur många platser som behövs, men en möjlighet till flexibilitet finns inbyggd för att möta nya mobilitetslösningar.

En kraftigt nedskriven norm används nu på kvarteret Kvarnliden eftersom lägenheterna där riktar sig till ungdomar, som sannolikt inte är särskilt bilberoende. I kvarteret Tärnan ska p-platser samnyttjas mellan kontorslokalerna och bostäderna, vilket är klok politik efter ingen har glädje av att våra kvarter fylls med tomma parkeringsplatser.

Att parkera i Varberg ska även i framtiden vara avgiftsfritt. Det är ett koncept som gynnat näringslivet och varit uppskattat av både invånare och turister. Redan idag är det dock möjligt att köpa till parkeringstid för att stå kvar i p-husen på natten. På samma sätt tycker vi det är rimligt att kunna göra tillköp även dagtid både på våra tre- och tiotimmarsparkeringar, en tjänst som efterfrågats av många.

Dagens tidsbegränsningar bidrar till rörlighet och omsättning, men ibland tar ärendena mer än tre timmar och ibland tar jobbet mer än tio timmar. Genom tillköp skulle man enkelt kunna förlänga sin tid genom en knapptryckning på mobiltelefonen istället för att fysiskt flytta sin bil. Detta är en smidig tilläggstjänst som vi tror skulle gynna både bilisterna och näringsidkarna i centrum.

Varberg ska även framöver vara tillgängligt och attraktivt för den som kommer med bil, men för att få en attraktiv stad är det viktigt att det inte sker på bekostnad av andra sätt att röra sig. Gående, cyklister och kollektivtrafik ska alltjämt prioriteras framför bilisterna för att gynna såväl säkerheten som en hållbar trafikmiljö. För det som bor längst med ett kollektivtrafikstråk eller på cykelavstånd ifrån staden ska det alltid finnas attraktiva alternativ till bilen.

Lösningen på framtidens utmaningar i stadstrafiken är inte att låta allt förbli så som det alltid har varit. Ibland måste man helt enkelt våga lämna parkeringsplatsen och testa lite nya vägar. Det är vi beredda att göra ifrån Centerpartiets sida.

Christofer Bergenblock (C)

kommunalråd

Christian Persson (C)

ordf. byggnadsnämnden

Lena Språng (C)

ledamot kommunstyrelsen