Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det är inte acceptabelt med ytterligare en hösttermin där ortens barn hänvisas till Stenen i Tvååker, skriver Marie Bengtsson (C), Christofer Bergenblock (C) och Lina Wikstrand Petersson (C).
Det är inte acceptabelt med ytterligare en hösttermin där ortens barn hänvisas till Stenen i Tvååker, skriver Marie Bengtsson (C), Christofer Bergenblock (C) och Lina Wikstrand Petersson (C).

Centerpartiet vill se en lösning kring förskolan i Sibbarp

En av de orter som vi vet har en stor potential till utveckling är Sibbarp, skriver Cristofer Bergenblock (C), Marie Bengtsson (C) och Nina Wikstrand Petersson (C).

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

För Centerpartiet är det en självklarhet att arbeta med utveckling i hela kommunen. Därför har vi också varit pådrivande i att våra mindre orter i kommunen ska få goda förutsättningar att utvecklas. Vi tror nämligen på kraften och potentialen till utveckling i alla delar av kommunen.

En av de orter som vi vet har en stor potential till utveckling är Sibbarp. Det var just detta som gjorde att Centerpartiet motsatte sig förvaltningens förslag om att dra ner på skolan till F-3 när det var uppe till diskussion 2013. För oss var det en otänkbar utveckling eftersom vi såg att Sibbarp är en ort och en bygd dit människor vill flytta.

Av samma anledning var det också en självklarhet för oss i Centerpartiet att bejaka en återgång till F-6 nu när möjligheten gavs i och med översynen av kommunens skolorganisation. Till höstterminen 2022 blir detta verklighet.

För att ta ett bättre grepp om några av mindre orter har kommunen låtit ta fram ortsutvecklingsstrategier. I höstas var det dags att anta den som gäller Sibbarp. Strategin framhåller allt det positiva som finns i Sibbarp i form av det vackra landskapet och kulturminnena, tillgången till förskola, skola och gymnastiksal, den av bygden anlagda äventyrsskogen, det rika föreningslivet och inte minst en ung växande befolkning.

Samtidigt finns det förstås utmaningar. En av dem handlar om att få till fler bostäder, inte minst i form av flerbostadshus. Ett lämpligt område för vidare utbyggnad är nu utpekat väster om samhället.

En annan utmaning har handlat om att möta det allt större behovet av förskoleplatser. Bristen på platser uppmärksammades redan för ett år sedan av den lokala skolstyrelsen och det fanns en stor förhoppning om att detta skulle gå att lösa inför höstterminen 2021. Så blev det tyvärr inte trots att det fanns idéer om hur det skulle kunna gå till.

Eftersom någon lösning inte kom till stånd såg Centerpartiet till att lyfta in ny formulering i ortsutvecklingsstrategin om att ”främja samverkan mellan skola, fritidsverksamhet och förskola för att nyttja lokalerna och resurserna flexibelt och effektivt i syfte att möta skiftande behov över tid”. Därmed trodde vi att signalen ifrån kommunfullmäktige - som antog strategin – var så pass tydlig att en lösning skulle presenteras i god tid inför höstterminen 2022.

Tyvärr har inte så blivit fallet och av den anledningen har Centerpartiet nu lyft frågan politiskt i förskole- och grundskolenämnden vilket resulterat i att förvaltningen skyndsamt ska utreda och komma med förslag på lösningar för att tillgodose behovet lokalt av förskoleplatser inför hösten 2022 i såväl Sibbarp som övriga orter där det är brist.

Problemet i Sibbarp har varit känt sedan årsskiftet 20/21, så det har funnits gott om tid att fundera kring lösningar. Det är inte acceptabelt med ytterligare en hösttermin där ortens barn hänvisas till Stenen i Tvååker.

I Centerpartiet tar vi föräldrarnas och bygdens oro på allvar. För oss är såväl landsbygdsstrategin som ortsutvecklingsstrategin viktiga och levande dokument som ska fungera styrande för nämnder och förvaltningar. Detta har vi påtalat genom hela processen och upprepat flera gånger i kommunfullmäktige. Självklart gäller det även i Sibbarp.

Christofer Bergenblock (C)

kommunalråd

Marie Bengtsson (C)

ledamot förskole- och grundskolenämnden

Nina Wikstrand Petersson (C)

ledamot förskole- och grundskolenämnden