Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Emma Svensson, LRF ungdomen Halland, vädjar till framtidens ledare: Bygg inte på åkermark.

Bygg inte på åkermark!

Med ett klimat i förändring och en ökande befolkning måste vi vara försiktiga.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Apropå

artikeln "Ekängen är årets företagare 2018"

På Falkenberg Award party den 2 mars hyllades duktiga företagare i kommunen. Årets företagare blev Ekängengruppen, ett bolag som bygger och förvaltar fastigheter. I HN:s artikel om vinnarna står det om hur åkermark omvandlas till bebyggda områden, något som beskrivs som positivt.

Men det sättet vi bygger på i dag speglar vår tids kortsiktiga tankesätt. För att vi enkelt ska kunna planlägga och bygga våra villaområden med stora trädgårdar, och för att våra industrier ska kunna växa tar vi gång på gång god jordbruksmark i anspråk.

Detta är en vädjan till framtidens företagare och alla er som jobbar med att planlägga och bygga nya fastigheter:

Bygg inte på åkermark!

Sveriges bästa åkermark finns i Halland, Skåne och Svealands slättbygder. I dessa områden har åkerarealen minskat med 14 procent de senaste 50 åren (källa: Jordbruket i siffor).

Endast hälften av maten vi äter i Sverige produceras i Sverige, och samtidigt som vi har en politisk ambition att öka självförsörjningsgraden så fortsätter kommunerna ge bygglov för stora projekt på åkermark.

Ett bra exempel som föreningen den goda jorden tagit fram är detta: en villatomt på 1 000 kvm kan producera 1 600 brödlimpor per år. Det blir fyra brödlimpor per dag à 1500 kalorier. Tomten kan alltså i teorin näringsförsörja fyra personer i all framtid.

Med ett klimat i förändring och en ökande befolkning så måste vi vara försiktiga med den jorden vi har, innan det är för sent.

Vi har alla ett gemensamt ansvar för att se till att behålla den mark vi har, och att lantbrukarna i Sverige har förutsättningar för att kunna producera hållbar mat även i framtiden.

Framtiden är grön!

Emma Svensson

ledamot LRF Ungdomen Halland