Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Sibbarps förskola har de senaste läsåret haft ett tillfälligt underskott på fem till tio förskoleplatser.  Bild: Larsen, Håkon Mosvold
Sibbarps förskola har de senaste läsåret haft ett tillfälligt underskott på fem till tio förskoleplatser. Bild: Larsen, Håkon Mosvold

Bristen på förskoleplatser i Sibbarp måste lösas

Framtida behov måste utredas.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Svar

på ”Centerpartiet vill se en lösning kring förskolan i Sibbarp” och ”Att det är valår är alla medvetna om

Företrädare för allianspartierna har i två olika insändare, den 2/2 respektive 7/2, beskrivit hur de verkat för att avhjälpa bristen på förskoleplatser i Sibbarp. Sibbarps förskola har de senaste läsåret haft ett tillfälligt underskott på fem till tio förskoleplatser.

Bristen på platser uppmärksammades redan för ett år sedan av den lokala skolstyrelsen och det fanns förhoppningar om att det skulle gå att lösa inför höstterminen. Så blev det olyckligtvis inte vilket fick till resultat att några Sibbarpsbarn placerats på Stenens förskola i Tvååker. Enligt förvaltningens prognos ska dessa barn kunna beredas plats i Sibbarp i höst, då antalet sexåringar som går över till förskoleklassen bidrar till tomma platser i förskolan. Dock råder oenighet om huruvida prognosen stämmer på längre sikt.

Centerns företrädare skriver i sin insändare att det redan under våren fanns idéer om hur platsbristen skulle kunna lösas, vilket är helt korrekt. Det fanns tankar på en tillfällig lösning med en femårsgrupp i skolans lokaler. Under förra mandatperioden löstes den tillfälliga platsbristen i Kungsäters förskola på detta sätt. Vänsterpartiet menar att dessa tillfälliga lösningar inte är optimala, men nödvändiga och självklara för att inte skapa svåra logistikproblem för föräldrar i orter med långa transportsträckor. Tyvärr har vi inte kunnat påverka dessa ”icke beslut”, då vi inte har vare sig förslagsrätt eller beslutsrätt i förskole- och grundskolenämnden. Vi menar dock att nämndens politiker kunde varit tydligare med att förvaltningen borde löst platsbristen tillfälligt i skolans lokaler. Vänsterpartiet menar vidare att förvaltningen omgående måste utreda och komma med förslag till lösningar för att tillgodose framtida behov av förskoleplatser i Sibbarp. Eftersom skolan från och med i höst blir en F-6 skola kan inte dessa lokaler bidra till lösningen.

Gerhard Eriksson (V)

ersättare i förskole- och grundskolenämnden