Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Christofer Bergenblock (C), Hanne Netterberg (M) och Morgan Börjesson (KD). Bild: Annika Karlbom
Christofer Bergenblock (C), Hanne Netterberg (M) och Morgan Börjesson (KD). Bild: Annika Karlbom

Bra att även S tar jämställdheten på allvar

Vi har valt att lägga extra fokus på jämställdhetsfrågorna.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Svar

på ”En bra skola och omsorg kräver en bra personalpolitik – både för män och kvinnor

Eftersom personalen är vår viktigaste resurs i Varbergs kommun tar vi sedan tre år tillbaka fram ett årligt personal- och hälsobokslut där de väsentliga personalförhållandena beskrivs och analyseras. I bokslutet för 2019 finns det mycket som pekar i positiv riktning; sjukskrivningstalen har sjunkit, frisknärvaron har ökat, antalet anställda har blivit fler, arbetsskador med frånvaro har minskat, sysselsättningsgraden har blivit högre och andelen timavlönad arbetstid är alltjämt lägst i landet.

Inte minst ser vi att det finns en positiv slagsida mot förbättrad jämställdhet i bokslutet. Löneökningen 2019 var högre för kvinnor än för män, sjukfrånvaron sjönk mer bland kvinnor än bland män och uttaget av VAB (vård av barn) var helt jämnt fördelat mellan kvinnor och män. Samtidigt har vi mycket kvar att kämpa för inom jämställdhetsområdet!

Inom Alliansen har vi därför valt att lägga extra fokus på jämställdhetsfrågorna inom personalområdet och låtit personalkontoret ta fram den jämställdhetsstrategi som nu ligger klar för antagande. I strategin pekar vi ut åtta prioriterade inriktningar, som bland annat inbegriper att minska den sneda könsfördelningen på våra arbetsplatser, att uppmuntra till ett mer jämställt föräldraskap, att minska kvinnors sjukfrånvaro samt att ge kvinnor och män likvärdiga förutsättningar att utöva sitt chefs- och ledarskap.

Allt detta känner naturligtvis både Jeanette Qvist och Kent Norberg till eftersom de sitter i personalutskottet tillsammans med undertecknade. Vi är förstås glada övar att även Socialdemokraterna tar jämställdhetsfrågorna på allvar och vill hjälpa till i arbetet med en jämställdhetsintegrerad personalpolitik. Samtidigt är det viktigt att inte bara se problem, utan att även lyfta fram de goda exempel som finns i vår kommun.

En av de frågor som vi kan vara särskilt stolta över är att nästan all vår personal är tillsvidare- eller visstidsanställd, vilket ger trygghet till våra medarbetare och kontinuitet i våra verksamheter. Under coronapandemin har det uppmärksammats att man i Stockholms stad har haft 22 procent timanställd personal inom äldreomsorgen, vilket tros ha bidragit till den stora smittspridningen. Motsvarande siffra i Varberg är fem procent!

Ifrån Alliansens sida bedriver vi sedan länge en medveten och strategisk personalpolitik för att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare och nu bygger vi på arbetet med ett ännu tydligare fokus på jämställdhetsfrågorna. Detta hoppas vi att även socialdemokraterna ställer upp på!

Christofer Bergenblock (C)

Ordförande Personalutskottet

Hanna Netterberg (M)

Ledamot Personalutskottet

Morgan Börjesson (KD)

Ledamot Personalutskottet