Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det finns då bättre förutsättningar att tillgodogöra sig erbjuden hjälp när grundtryggheten i en egen bostad finns, skriver insändarskribenterna. Bilden är från en lunch som Stadsmissionen ordnade till förmån för hemlösa i Stockholm där hemlösa även fick äta gratis. Bild: FANNI OLIN DAHL / TT
Det finns då bättre förutsättningar att tillgodogöra sig erbjuden hjälp när grundtryggheten i en egen bostad finns, skriver insändarskribenterna. Bilden är från en lunch som Stadsmissionen ordnade till förmån för hemlösa i Stockholm där hemlösa även fick äta gratis. Bild: FANNI OLIN DAHL / TT

Bostad först – vad hände i kommunfullmäktige?

Nämndordföranden ska kunna redogöra för ett beslut.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Varbergs kommunfullmäktige behandlade den 19 januari 2021 en motion från Vänsterpartiet om Varbergs kommuns införande av modellen ”Bostad först” för hemlösa med psykisk sjukdom och annan samsjuklighet. Modellen innebär att man erbjuder hemlösa personer bostad innan man ställer krav och först därefter erbjuder den behandling som personen har behov av. Det finns då bättre förutsättningar att tillgodogöra sig erbjuden hjälp när grundtryggheten i en egen bostad finns. Metoden är beprövad och har vetenskapligt stöd, vilket redogörs för i motionen. Den har införts i Göteborg med resultat att hemlösheten har minskat med en fjärdedel på ett år!

Motionen lämnades in i mars 2018, och skulle nu varit utredd med underlag för politikerna att fatta ett genomtänkt och välgrundat beslut på.

Allianspartierna, i majoritet, ville avslå, S och V ville anta motionen. SD ville, kanske av ideologiska skäl, inte medverka i beslutet.

När ledamöter begärde att Socialnämndens ordförande Erland Linjer skulle redogöra för vilka nackdelar han ansåg att metoden kunde innebära varken svarade eller motiverade han sig. Han raljerade istället med frågeställaren, och påstod att det fanns vetenskap som motsade modellens kvalitet, men utan att kunna ge något sådant exempel. Detta skulle han googla och återkomma om. Vi i Vänsterpartiet och Socialdemokraterna yrkade på återremiss för att detta skulle utredas – så blev beslutet.

Det är ett rimligt krav att nämndordföranden ska kunna redogöra för skälen till ett beslut. Det är också ett rimligt krav att motioner ges underbyggda svar. Är det ideologi framför fakta som är grunden bör man kunna redogöra och stå för det.

Lars-Åke Erlandsson (V)

gruppledare och ledamot i kommunfullmäktige

Marie Lindén (V)

ersättare i socialnämnden

Gerhard Eriksson (V)

ledamot i kommunfullmäktige

Ingela Svenson (V)

ledamot i kommunfullmäktige

Björn Mellquist (V)

ersättare i kommunfullmäktige

Agnes Hultén (V)

gruppledare Vänsterpartiet Halland