Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

De vetenskapliga metoderna utvecklas hela tiden och gör att nya fakta kommer fram.  Rekonstruktionen från 2006 som utgår från skelettet gör att vi kan visa hur han såg ut, skriver museichefen. Bild: NIKLAS LARSSON
De vetenskapliga metoderna utvecklas hela tiden och gör att nya fakta kommer fram. Rekonstruktionen från 2006 som utgår från skelettet gör att vi kan visa hur han såg ut, skriver museichefen. Bild: NIKLAS LARSSON

Bockstensmannen är ett viktigt kulturarv och ska inte begravas

Vi har en policy för hantering av mänskliga kvarlevor.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Svar

på ”Är det inte dags att begrava Bockstensmannen?

Bockstensmannen har varit utställd på Hallands kulturhistoriska museum (tidigare Varbergs museum) sedan 1936 och genom fyndet har museet kunnat förmedla värdefull information om människors liv på medeltiden på ett enastående sätt. Vår erfarenhet är att Bockstensmannen och fyndet engagerar människor och ökar intresset för historia.

Bockstensmannen är ett unikt fynd där vi kommer den medeltida människan nära och med forskning och analyser får vi ny kunskap. De vetenskapliga metoderna utvecklas hela tiden och gör att nya fakta kommer fram. Rekonstruktionen från 2006 som utgår från skelettet gör att vi kan visa hur han såg ut, isotopundersökningen som gjordes för några år sedan visade att Bockstensmannen levde i Varbergstrakten sina sista år i livet, och får vi fram DNA kan det berätta var han var född. Vi finner att dessa vetenskapliga undersökningar har ett stort intresse och bidrar till att vi kan uppfylla museets uppdrag att levandegöra och berätta Hallands medeltida historia.

Museet har en policy för hantering av mänskliga kvarlevor som följer internationella etiska riktlinjer, och vi värnar om att ställa ut Bockstensmannen på ett värdigt sätt med en tydlig berättelse. Samtidigt är vi medvetna om att det kan finnas andra åsikter om att visa mänskliga kvarlevor på museer. Vi vill att museibesöket ska vara positivt för alla, så i den kommande utställningen ökar vi möjligheten för besökaren att välja om man vill se fyndet, eller ej. Museet ska vara en plats för stora existentiella frågor om liv och död, där vi också kan föra dialog om etiska dilemman och svåra frågor.

Vår erfarenhet är dock att en majoritet av den stora mängd besökare som kommer till museet varje år, har en mycket positiv upplevelse av utställningen om Bockstensmannen. Skelettet, kläderna och information med bilder, text och filmer skapar ett viktigt sammanhang och det är just mötet med det autentiska materialet som fascinerar. Bockstensmannen kommer att fortsätta engagera och vara en källa till lärande för museets besökare även i framtiden.

Cajsa Lagerkvist

museichef

LÄS MER: Låt Bockstensmannen fortsätta dra publik till museet

LÄS MER: Bockstensmannen flyttas – hotas av silverfiskar

LÄS MER: Bockstensmannen räddas - medan tvillingarna bränns