Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Bevara Varberg - Rädda Tullhuset

Nu har VFAB planer på att omvandla denna kulturbyggnad till ett profil/designhotell med ungefär 20 rum.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

I Varbergs Hamn ligger Tullhuset som byggdes och stod färdigt augusti år 1883.

Nu har VFAB planer på att omvandla denna kulturbyggnad till ett profil/designhotell med drygt 20 rum. Det är inte första gången man har planer på att förstöra ett kulturhus med en verksamhet som gör att anpassningen för den specifika hyresgästen gör att byggnadens kulturella värde förstörs.

VFAB som är ett kommunalt bolag, har förvanskat vårt Rådhus vid torget, och där man nu fortsatt med det genom att göra en fasad med nya dörröppningar.

Man fortsätter nu med planer på att göra Tullhuset till ett hotell. Detta känns också som ett helt fel beslut. Vi kommer genom byggandet av vår nya stadsdel Västerport få ett nytt hotell, bara några hundra meter från Tullhuset. Men i närheten så finns redan ett hotell nämligen Fregatten. Vore det då inte klokt att låta hotellidén av Tullhuset kastas i papperskorgen. Tullhuset från 1883 bör vara kvar som det står, som en historisk byggnad, som en kontrast till vårt nya Västerport.

Kulturmiljö Halland har gjort en Kulturhistorisk utredning 2017 (Dnr.2017-188 )som visar på byggnadens kulturhistoriska värde.

Jag kommer här nämna några punkter på vad dels denna utredning och dels vad en kultur inventering år 2009 har nämnt om Tullhuset. I inventeringen slog man fast att Tullhuset har utpekats och klassificerats som ”A” på värdeskalan A-C, den högsta bevarandeklassen.

Byggnaden har högt kulturhistoriskt värde avseende bland annat arkitektur, arkitekturhistoria, samhällshistoria och pedagogiskt värde.

Denna A klass ”byggnadsminneklass” med beskrivning ”objektsvärde. Nationellt intresse. Omistlig. Skyddas genom PBL 8:13-14 och 4.16§ (förvanskningsförbud, underhållskrav, rivningsförbud) eller som byggnadsminne enligt Kulturminneslagen”

Vi har i vår egen skrift ”Stadens karaktärer (2012) ingår Tullhuset ”i ett stråk av viktiga kulturhistoriska värdefulla byggnadsverk” som tillsammans bildar ”en av Varbergs kulturhistoriska absoluta värdekärnor”. Byggnaden är idag inte skyddad i plan.

Det finns i rapporten en del kulturhistoriska värdepunkter som till exempel byggnadens Exteriör, samhällshistoriskt, byggnadstekniskt, arkitekturhistorisk, miljö, identitets, och pedagogiska värde.

Rapporten framhåller och förslår den framtida förvaltningen och utvecklingen av Tullhuset är det viktiga att de kulturhistoriska värden som beskrivits vidmakthålls eller i vissa fall förstärkts. Dessa värden gäller allt ifrån, stomme, tak, fasad samt byggnadsdetaljer och detaljer.

Denna rapport är beställd av VFAB själva som fastighetsägare och då förstår jag inte att man kommer med en idé att hyra ut och låta hyresgästen själv renovera till hotell och därmed få stor inflyttande hur Tullhusets ombyggnad skall utföras.

Jag menar att Tullhusets framtid måste vara en byggnads som bör användas för så många som möjligt.

Det kan vara till utställning lokal, kontor, kanske turistinformation, kafé med mera. Listan kan göras lång. Nu är det val och nu har ni möjlighet att påverka vad som skall hända med Tullhuset och våra andra kulturbyggnader.

Så är du trött på att våra värdefulla byggnader förvanskas tex, Rådhuset och nu idén att förvanska Tullhuset till ett hotell, så tycker jag att ni skall rösta på Liberalerna.

Varberg står nu vid ett vägskäl och vi tillsammans måste Nu tala om hur vår stad skall utvecklas i förtätningsfrågan och bevarandet av våra kulturbyggnader.

Mikael Bonde (L)

Led. Kommunfullmäktige, Byggnadsnämnden