Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Naturen runt Himleån behöver bevaras, skriver debattörerna.
Naturen runt Himleån behöver bevaras, skriver debattörerna.

Bevara stadsnära naturområden

Pandemin har visat att människor längtar till orörd natur.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Under pandemin har många saker ställts på sin spets. Det har blivit ett ökat tryck på naturreservaten runt om i länet, eftersom omväxlande och orörd natur är det som människor längtar till. Därför behöver vi bevara sammanhängande stadsnära naturområden. Vi får tillgång till natur nära våra bostäder och bygger ett samhälle med ökad social hållbarhet.

Vi vill beskriva och ge förslag på konkreta klimatanpassningar i Varberg med utgångspunkt från naturområdet runt Himleån. Ån är en livgivande livsnerv för växter och djur i ån och i dess närhet. Himleån rinner ner från Varbergs dricksvattentäkt, sjön Neden och rinner ut i havet vid Getteröns känsliga våtmark. Genom att bevara den rika biologiska mångfalden i området så motverkas de negativa klimatförändringarna.

Vi behöver bevara denna underbara natur längs den ursprungligt och naturligt vindlande Himleån med dess rika växt- och djurliv. Människor som är bosatta i Trönninge, Barnabro, Göingegården kan flanera och röra sig och umgås här varje dag eftersom många har gångavstånd hit. Med cykel tar man sig lätt hit från andra delar av Varberg också.

Vårt förslag är

Åns befintliga våtmarker ska skyddas och bevaras eftersom dessa är viktiga, naturliga reningsplatser av vatten.

Nuvarande strandskyddslag, dvs ingen bebyggelse 100 meter upp på land, ska respekteras av kommunen som måste flytta sin deponi av containrar till återvinningscentralen.

Skydda och utöka naturområdena runt ån. Stoppa industriexploateringen. Bullriga och luftförorenande industrier bör flytta till lämpligare plats, längre bort från bostadsområdena. Här ska finnas plats att anlägga reningsdammar som noga planläggs för att göras effektiva och säkra för barn. Dessa dammar bör göras öppna, så att de också blir ett fint inslag i rekreationsområdet.

Du som vistas här: Tala om för dina kommunpolitiker hur viktigt det är att detta naturområde bevaras, restaureras och att det behöver skyddas!

Till kommunpolitikerna: Varbergs kommun har en ambition att vara en ekokommun. Då måste ni politiker ta klimatarbetet och människors tillgång till närnatur på allvar. Visa i handling att ni vill skydda naturen runt Himleån mot en alltmer hänsynslös exploatering. Angränsande industriområde med dess tråkiga vy, luftföroreningar och oljud hindrar naturupplevelsen.

Områdets stora biologiska mångfald och rekreationsvärde kan gå förlorat om ni inte visar handlingskraft.

Skydda och bevara Himleåns friluftsområde.

Naturskyddsföreningen Varberg