Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Morups Tånges karaktär av öppet natur- och kulturlandskap är hotat, menar insändarskribenten. Bild: Håkan Johansson

Bevara Morups Tånges skönhet

Jag hävdar att olika allmänintressen kan förenas.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Svar

på ”Fågelskyddet måste stärkas på Morups Tånge

I besvarandet av min tidigare insändare, skriver Thomas Andersson och Anders Wirdheim, att anledningen till att reservatet bildades, var ”just det unika fågellivet”. Det är dock bara halva sanningen. Reservatet bildades 1946, som naturminne, för att öka skyddet för dess unika fågelliv, flora samt områdets skönhet, ordagrant.

Min huvudinvändning till nuvarande förslag om nya reservatsföreskrifter är oförändrade, nämligen att Morups Tånges karaktär av öppet natur- och kulturlandskap, och dess ”skönhet” hotas för framtiden. Den utsatta, karga, vindpinade biotopen är ytters känslig för förändringar.

Jag hävdar, med en ödmjuk dåres envishet, att olika allmänintressen kan förenas genom sammanvägning, så att områdets unika karaktär kan bevaras, samtidigt som fågelliv och flora skyddas, inte minst för rödlistade arter..

Jag hävdar fortsatt att två meter höga plattformar(en meter över marken plus räcke), kan kallas fågeltorn, och att de förändrar landskapsbilden i väldigt hög grad. De behövs inte för fågelskyddet alls.

Jag hävdar även att anläggande av en våtmark i Pölsefloen är ett stor risktagande, inte minst med tanke på pågående klimatförändring med ökande nederbörd. Det finns exempel på våtmarksprojekt som ej fungerat. Något tillstånd för vattenverksamhet har veterligen ej sökts enligt Miljöbalken 11kap. Effekten på omgivande jordbruksmark har heller ej veterligen beaktats.

Jag hävdar att med rimliga förändringar av förslaget till nya reservatsföreskrifter kommer såväl småtärna som skärfläcka kunna trivas på reservatet, till allas vår glädje. Jag är övertygad om att de, som jag, vill ha kvar det öppna obrutna strandängslandskapet, som saknar motstycke i Halland.

Per Mattsson

Morups Tånge