Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ann-Charlotte Stenkil (M), Christofer Bergenblock (C), Tobias Carlsson (L) och Morgan Börjesson (KD) ser fram emot en fortsatt diskussion kring detaljplanen för första etappen av Västerport. Skissen visar en modellbild av hotellets placering i Västerport. Byggnaden har sin östra fasad mot Östra Hamnvägen, medan den västra följer det inre stråket, dvs gatan som har arbetsnamnet ”Barnens Boulevard”. (Husen runt hotellet är endast schematiskt visualiserade.) Bild: Annika Karlbom/Illustration: Fredblad Arkitekter
Ann-Charlotte Stenkil (M), Christofer Bergenblock (C), Tobias Carlsson (L) och Morgan Börjesson (KD) ser fram emot en fortsatt diskussion kring detaljplanen för första etappen av Västerport. Skissen visar en modellbild av hotellets placering i Västerport. Byggnaden har sin östra fasad mot Östra Hamnvägen, medan den västra följer det inre stråket, dvs gatan som har arbetsnamnet ”Barnens Boulevard”. (Husen runt hotellet är endast schematiskt visualiserade.) Bild: Annika Karlbom/Illustration: Fredblad Arkitekter

Bebyggelsen i Västerport – hushöjder och mötet med staden

Nu när hotellprojektet har presenterats ställs frågan om hotellets höjd kommer att bli normgivande för hushöjder i hela den nya stadsdelen.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

När det vinnande förslaget till nytt hotell i Västerport presenterades förra veckan var det efter en tävling som pågått under nästan ett års tid. Juryn valde till slut att förorda Casmés förslag ”Hotel Wave”, vilket kommunstyrelsen i full enighet ställt sig bakom. Det vinnande förslaget utgör nu utgångspunkten för fortsatt dialog kring den slutgiltiga utformningen.

Nu när hotellprojektet har presenterats ställs frågan om hotellets höjd kommer att bli normgivande för hushöjder i hela den nya stadsdelen. Så är det inte. Genomsnittshöjden på stadsbebyggelsen i Etapp 1 är beräknad till fem våningar, vilket innebär att den kan variera upp och ner. Redan under medborgardialogerna kom dock förslag på att någon byggnad kunde få ”sticka upp” och signalera något nytt i stadslandskapet. Var denna uppstickare skulle finnas bestämdes inte exakt, men i närheten av nya stationen bedömdes lämpligt, vilket framgår av planprogrammet.

I samband med att planprogrammet antogs påbörjades utredningar om var ett nytt hotell i Västerport bör ligga och det stod snart klart att det behövde ingå i Etapp 1. En lämplig plats utifrån flera aspekter, till exempel respektavstånd till fästningen, pekades ut i norra delen av området. Hotelltomten ligger på gränsen mellan det vi kallar Stadskvarteren och Stationskvarteren, ungefär där den nu rivna tredelade silon stod.

Självklart ska en sådan synlig byggnad ges en god gestaltning, vilket juryn anser att Casmés förslag gör. Förslaget är varierat till formen och består av vackra, hållbara fasadmaterial samtidigt som arkitekterna har ägnat stor tanke åt byggnadens förhållande till sin omgivning. Till exempel är de högsta delarna av hotellet indraget från gaturummet, vilket gör skuggeffekten blir minimal trots höjden. En annan finess är att hotellet inte har någon "baksida" utan tre framsidor, två med utsikt mot havet och en mot staden.

Ytterligare en aspekt är att ett helt nytt hotell behöver ha en viss storlek för att bära sig. Ett lågt hotell skulle därför behöva breda ut sig mer och då ta upp markant större ytor. Detta skulle i sin tur leda till färre bostäder och en avsevärt sämre variation och dynamik i stadsdelen. I detta sammanhang är det också bra att tänka på första utbyggnadsetappen av Västerport inte ligger i direkt anslutning till den äldre stadskärnan. Redan idag ligger här flera nya byggnader (Campus, kvarteret Fregatten, P-huset Briggen) som fungerar som en övergång till Varbergs nya stadsdel.

I ett planprogram dras de breda riktlinjerna för ett nytt område upp, men det är i den kommande detaljplanen som förhållandena fastställs. Detaljplanen för Etapp 1 går ut på samråd den 1 april och under åtta veckor kan alla som vill lämna synpunkter. Den kommer att finnas tillgänglig på hemsidan och på utställningar. Två öppna samrådsmöten planeras också dit alla intresserade är välkomna för att få mer information, ställa frågor och framföra sina synpunkter. Vi ser fram emot en fortsatt bra diskussion.

Ann-Charlotte Stenkil (M)

Christofer Bergenblock (C)

Tobias Carlsson (L)

Morgan Börjesson (KD)