Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Linda Berggren (S) och Jenny Bolgert (S). Bild: Annika Karlbom
Linda Berggren (S) och Jenny Bolgert (S). Bild: Annika Karlbom

Barnen behöver kulturupplevelser nu mer än någonsin

Vi anser att det är helt fel besparing

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Vi har tidigare skrivit i HN om nedskärningar beslutade av Alliansen i förskole- och grundskolenämnden. Bland annat blir nu två skolbibliotekarier övertaliga liksom att inga skolbibliotek kommer vara bemannade med utbildad skolbibliotekarie framöver.

Nu kommer nästa besparing. Förskole- och grundskoleförvaltningen sänker anslaget till ”Kultur i skolan” för 2020 från 578 000 till 120 000. Till detta har tidigare tillkommit 472 000 kronor från staten via regionen. För dessa pengar har närmare 7000 elever i F-9 garanterats en kulturupplevelse/läsår genom ”Kulturgarantin”. Kulturupplevelser ofta med lärarhandledning som följer läroplanen; ”I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden”.

Konsekvensen blir att ”Kultur i skolan” tas bort från hösten 2020. De statliga subventionerna via regionen kommer inte delas ut som tidigare, eftersom man nu drar ner på anslagen, utan går i stort till övriga halländska kommuner istället. Förskole- och grundskoleförvaltningen vill nu hitta ”nya effektfulla sätt att arbeta med kultur i skolan” där även arbetslivsaktiviteter lyfts in med hänvisning till att det räcker med en kulturupplevelse per stadie. Vi förstår att man gör så gott man kan med i stort sett obefintliga medel, men det säger sig självt att man inte kommer uppnå tidigare års kvalitet.

Kulturgarantin för 2020 kommer inte kunna uppfyllas och inte heller för kommande år. Vi socialdemokrater anser att det är helt fel besparing att plocka bort läsfrämjande aktiviteter liksom kulturupplevelser. Våra nämnder och förvaltningar står nu inför besparingar, förklädda till ”verksamhetsanpassningar”, som drabbar barn och elever på grund av den budget Alliansen i fullmäktige röstade igenom 2019. I tider av oro och osäkerhet behöver barnen kulturupplevelser mer än någonsin för att förstå sin samtid men också för att känna hopp, gemenskap och framtidstro.

Jenny Bolgert (S)

vice ordförande kultur- och fritidsnämnden

Linda Berggren (S)

vice ordförande förskole- och grundskolenämnden