Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Med en arkitekturpolicy hade vi måhända förskonats från hus som de vid Krabbes väg skriver hembygdsföreningen Gamla Varberg. Bild: Annika Karlbom

Arkitektur, inte bara hus!

Det behövs en policy.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Den intensiva debatten om förtätningen av Varberg har inte följts upp av någon arkitekturpolicy. I många kommuner finns en sådan policy som anger ramarna för bebyggelsen i staden och tar upp gestaltningsfrågorna. När så mycket handlar om detaljplaner, volymer och höjder kommer estetiska synpunkter sällan med. Därför kan man få se arkitektur som inte alls harmonierar med stadsbilden. Hur man bygger får långsiktiga konsekvenser då människor dagligen berörs av den arkitektur de rör sig i. Med en arkitekturpolicy skulle det finnas en motkraft mot de ekonomiska krafter som nu ensidigt styr stadsbyggandet.

En arkitekturpolicy borde ta upp sådant som exempelvis i Uppsalas policy:

”I analysen av sammanhanget ska områdets karaktär och Uppsalas identitet särskilt beaktas liksom förhållandet till Uppsalas siluett och siktlinjer.

Alla projekt ska visa vilka arkitektoniska värden som tillförs till omgivningen och hur flöden och folkliv påverkas.

Alla aktörer inom stadsbyggnadssektorn, såväl privata som offentliga har ett gemensamt ansvar att forma vår byggda miljö.”

”Höga hus ska kunna motiveras utifrån ett verkligt behov och en analys av vad de kan tillföra till stadsmiljön och stadssiluetten.”

Alltså ett krav att visa på arkitektonisk kvalitet.

Den 1 april läggs gestaltningsprogrammet för Västerport fram. Då får vi se i vilken mån arkitektoniska värderingar getts någon tyngd. Men för hela kommunen borde det vara av värde om vi haft en arkitekturpolicy och kanske även ett skönhetsråd. Då hade vi måhända förskonats från hus som de vid Krabbes väg.

En nationell arkitekturpolicy är på gång. Men ingen vet när. Varberg växer snabbt och har inte tid att vänta. Arbeta in detta i stadsbyggnadsprogrammet!

Hembygdsföreningen Gamla Varberg

styrelsen