Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det finns beräkningar baserade på statistik från WHO m fl som pekar ut kärnkraft som i förhållande till producerad energi orsakar fåtaligast dödsfall per terawattimme, skriver insändarskribenten. Bild: Björn Larsson Rosvall/TT
Det finns beräkningar baserade på statistik från WHO m fl som pekar ut kärnkraft som i förhållande till producerad energi orsakar fåtaligast dödsfall per terawattimme, skriver insändarskribenten. Bild: Björn Larsson Rosvall/TT

Apokalyptisk kärnkraftsretorik

Det säger sig självt att besattheten vid väderberoende energiproduktion inte kan utgöra basen i ett energisystem.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Svar

på ”Kärnkraft är en riskabel satsning

UNSCEAR är FN:s vetenskapliga strålningskommitté. Man har granskat Fukushima-olyckan och konstaterat att antalet cancerfall i kärnkraftverkets närområde inte är fler än i andra delar av Japan. Greenpeace har larmat om farliga halter av radioaktiva ämnen i jorden och krävt att befolkningen evakueras. Men då måste vi evakuera halva Finland också eftersom de naturliga halterna är lika höga eller högre här påpekade finländarna. Miljöpartiet i Finland bejakar numera kärnkraften. All objektiv forskning visar att de små mängder av främst tritium som släpps ut i det gigantiska Stilla Havet visserligen är mätbart men ofarligt. Det var som bekant en gigantisk tsunami som orsakade haveriet i Fukushima förlagt vid ett av världens mest jordbävningsdrabbade områden. Vilken relevans har det för de reaktorer i Sverige och Tyskland som stängts ned, delvis med hänvisning till tsunamin i Stilla Havet?

Det finns tvärtom beräkningar baserade på statistik från WHO m fl som pekar ut kärnkraft som i förhållande till producerad energi orsakar fåtaligast dödsfall per terawattimme (0,04 jämfört med 100 för kol och 0,15 för t ex vindkraft). Kärnkraft är också den energikälla som har lägst utsläpp av växthusgaser och giftiga partiklar per producerad kilowattimme. (livscykelanalys av EPD för Vattenfall 2020 samt FN:s klimatråd IPCC).Lägger man till att den lilla yta som används för brytning och produktion jämfört med de gigantiska vind- och solkraftfälten framstår den även i detta avseende som miljömässigt bättre.

Det säger sig självt att besattheten vid väderberoende energiproduktion som ena dagen svarar för 50 procent av vår förbrukning men nästa bara för 4 procent inte kan utgöra basen i ett energisystem. Vad ska utgöra balanskraft om vi ökar elproduktionen med enbart sol och vind? Bygga ut vattenkraften? Offra Vindelälven? Ska vi som Tyskland fortsätta stänga reaktorer och köra rysk gas när vinden tryter?

Miljövän