Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Bygg ut Ringhals, föreslår Varbergspartiet. Bild: Annika Karlbom
Bygg ut Ringhals, föreslår Varbergspartiet. Bild: Annika Karlbom

Allting har en baksida

Alla energislag har sina för- och nackdelar.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Varbergspartiet säger nej till storskalig vindkraft både på land som t.ex. utanför Veddige och till havs utanför kusten i Varbergs kommun.

Etableringen av storskalig vindkraft kommer medföra stor negativ påverkan i vår kommun. Natur, ekosystem, djurarter, odlingsmark, fiske- och jaktområden påverkas. Vi säger även nej till storskaliga solcellsparker på odlingsmark då denna i framtiden kan komma att behövas för att försörja både oss själva och vår omvärld i en allt större omfattning. Varbergs kommun har redan låtit stora jordbruksarealer få ge vika för byggnation.

Bakgrund: År 2021 fanns det totalt 4754 vindkraftverk som bidrog till cirka 16 procent av Sveriges elproduktion. Våra sex reaktorer bidrog med 31 %. Siffrorna ger en fingervisning på hur många vindkraftverk som behöver byggas för att ersätta kärnkraften. 80 % av vindkraftverken är i dag utlandsägda, varav den största ägaren är ett kinesiskt, statsägt kärnkraftsföretag, CNG. Dessa företag betalar inte för den utbyggnad/anpassning av vårt kraftnät som krävs. Vindkraft kräver också stora mängder stål och betong. Rotorbladens slitage sprider mikroplaster. Återvinning av rotorblad är inte helt utvecklad. Vem tar bort betong/stålfundamentet när verkets livstid på cirka 30 år är slut? Vem tar ansvar för berörda fastighetsägare eller närboendes hälsa och välbefinnande? Vind- och solenergi är inte stabila utan kräver tillverkad vätgas för lagring. Lagringen är tekniskt komplicerad och kräver rigorös säkerhet.

Alla energislag behövs. Alla har sina för- och nackdelar. Sol/vind kräver någon form av farliga metaller/ämnen. Dessa importeras till största delen från Kina. Cirka 1/3 av ett vindkraftverks permanentmagneters vikt utgörs av sällsynta jordartsmetaller bl.a. neodym. Kina har stora miljöproblem i samband med utvinningen: Radioaktiva ämnen sprider sig via vattendrag och vind. Kemikalier förorenar jord och grundvatten. I Sverige finns jordartsmetaller, vill vi ta konsekvenserna av en brytning? Geopolitiskt betraktat så innebär det att EU frigör sig från ryska råvaror och blir beroende av kinesiska. Redan nu använder sig råvaruproducenter av sina produkter som politiska påtryckningsmedel.

Expertis varnar för att vårt kraftnät inte är byggt för en större mängd av mer ”ojämna” energikällor. Riskerna för en elsystemskollaps ökar. Elnätet är komplicerat och behöver planerbar och stabil baskraft. Nu varnas för elbrist och än högre elpriser i vinter. Nedläggning av kärnkraft i Sverige/EU innebar att Karlshamnsverket år 2021 eldade 8 gånger mer olja än år 2020 och släppte ut 90 000 ton koldioxid.

Den ”gröna” industrialiseringen innebär ett enormt ökat elbehov jämfört med i dag. Norrland behöver då den el som de nu exporterar till södra delen av vårt land för eget bruk. Vätgas som behövs för fossilfritt stål beräknas år 2045 kräva 67–73 TWh vilket är hälften av Sveriges elförbrukning n2021.

Det är då rimligt, med den omvärldssituation som råder, att betrakta kärnkraft (hög tillgänglighet/tillförlitlighet och låga koldioxidutsläpp) som en fortsatt viktig energikälla. Ny teknik som återanvänder vårt lagrade kärnavfall kan väsentligt förkorta avklingningstiderna. Konceptet borde tilltala de flesta. Demokratier säljer uran och Sverige har uranfyndigheter.

Varbergspartiet är därför positiva till en utbyggnad av kärnkraft i Ringhals.

Varbergspartiet vill satsa på energieffektivisering och på alternativa energikällor där det lämpar sig väl, som t.ex solpaneler på byggnader.

Carina Torstensdotter Johansson

Varbergspartiet

Kommunfullmäktige kandidat