Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Dessvärre ser vi i dag att PS begränsas i sin utveckling då de styrande i kommunen, M, C, L, KD, de senaste åren valt att satsa mindre på gymnasiet än andra kommuner. Bild: Annika Karlbom

Alliansens budget begränsar PS-gymnasiets utveckling

Vi i S vill att gymnasiet ska vara i framkant.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Peder Skrivare Gymnasium är en gymnasieskola med hög kvalité som på många sätt sticker ut i skolsverige med andelen behöriga lärare, goda studieresultat hos eleverna och en bra mix med både högskoleförberedande och yrkesprogram. Tillgång till en bra utbildning är avgörande för både individens växande och ett gott liv, men också näringslivet och samhället i stort. Vi socialdemokrater känner starkt för vårt gymnasium och vill att skolan ska kunna utvecklas ytterligare.

Dessvärre ser vi i dag att PS begränsas i sin utveckling då de styrande i kommunen, M, C, L, KD, de senaste åren valt att satsa mindre på gymnasiet än andra kommuner. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har på sitt senaste möte fått redovisat att detta innebär nu en minskad tilldelning på ca 11 miljoner per år. Detta får negativa konsekvenser på flera sätt som förvaltningen beskriver med bland annat inget utrymme till utveckling, satsningar för särskilda målgrupper i behov av särskilt stöd, skolpsykolog, kompetensförsörjning och digitalisering. Detta har även inneburit att antalet elever per lärare har ökat de senaste åren och sammantaget påverkar detta skolans handlingsutrymme att vara ett PS i framkant för alla! För trots goda studieresultat och kunniga lärare så har PS en utmaning i att möta elever som av olika anledningar behöver extra stöd för att klara sin skolgång. Vi socialdemokrater vill ge skolans rektorer, lärare och elever goda förutsättningar att fortsätta att utvecklas på olika sätt och förslog inför detta året i vårt budgetförslag, som röstades ner av majoriteten, en satsning på PS för att utveckla flexteam och elevhälsan. Vi skulle även vilja utveckla PS vidare med bl a en uppstart igen av Hotell- och turismprogrammet, som näringslivet efterfrågar och utveckla vidare det estetiska programmet för ett mer kreativt Varberg. Men med en allt snävare Alliansbudget i Varberg så begränsas skolans utveckling, och därmed också individens, näringslivets och ytterst samhällets utveckling.

Jeanette Qvist (S)

vice ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden med övriga socialdemokratiska ledamöter i nämnden:

Kent Norberg (S)

Per Olsson (S)

Samuel Molin (S)

Karin Sandström (S)