Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Morgan Börjesson (KD). Bild: Annika Karlbom

Alliansen tar höga sjukskrivningstal på allvar

Orsaken finns säkert inom flera områden.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Apropå

artikeln "Förvärrad sjukkris inom omsorgen"

I HN 27/9 belystes frågorna om de höga sjukskrivningstalen inom den kommunala vård och omsorgen. Orsaken till den höga sjukfrånvaron går säkert att finna inom flera områden. Arbetsmiljöfrågorna på en arbetsplats är en viktig faktor och denna påverkas av arbetsorganisation, arbetsbelastning, ergonomiska faktorer mm men även av trivsel och arbetsklimat.

I det förebyggande arbetet mot stressrelaterad ohälsa är möjligheten att själv påverka den egna arbetssituationen och närvarande chefer viktiga faktorer.

Min uppfattning är att våra chefer inom berörd förvaltning arbetar seriöst med dessa frågor.

Ohälsa i en organisation beror sällan bara på arbetsförhållandena utan är ofta en kombination av många faktorer i individens livssituation.

Anställningarna av resurser inom tidig rehabilitering tror jag kommer betyda mycket för vår personal och för att bryta trenden med ökad sjukfrånvaro.

Detta kommer inte lösa allt utan låt oss se detta som en viktig åtgärd men fler kommer att behövas.

I HN-artikeln uttalas vidare uppfattningen att vi i den politiska ledningen inte tar dessa frågor på allvar vilket jag kraftigt vill dementera. För oss i alliansen är personalens hälsa och välbefinnande en prioriterad fråga. Det handlar inte i första hand om sjukfrånvarotal i en delårsrapport utan bakom dessa siffror finns våra medarbetare som inte mår bra och det kommer vi lägga all kraft och energi på att förändra. Detta är alltför viktiga frågor för att göra politik av, utan låt oss istället samla alla goda krafter för att i samförstånd åstadkomma en förändring.

Morgan Börjesson (KD)

gruppledare Kristdemokraterna

ledamot i socialnämnden och personalutskottet